ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ အလွဴရွင္စာရင္း ~ pyidawoo

Pages

Wednesday, April 13, 2011

အလွဴရွင္စာရင္း

မတ္လ တရားပြဲတြင္ လွဴဒါန္းသြားၾကေသာ နဝကၼ အလွဴရွင္စာရင္း

သီးသန္႕အလွဴရွင္မ်ား


ကိုခိုင္ ၂ေသာင္း ဝမ္


ကိုဝင္းစိန္ ၂ ေသာင္း ဝမ္


ကိုမိုးလိႈင္ဦး ၁ ေသာင္း ဝမ္


ကိုသက္လြင္ထူး ၁ ေသာင္း ဝမ္


ကိုေအာင္ေက်ာ္လြင္မိုး ၁ ေသာင္း ဝမ္


ကိုစိုးသီဟ ၁ ေသာင္း ဝမ္


ကိုေအးမင္းဦး ၁ ေသာင္း ဝမ္


ကိုမ်ိဳးသန္းထိုက္ ၁ ေသာင္း ဝမ္


ကိုရန္ႏိုင္ဦး ၁ ေသာင္း ဝမ္


ကိုလြင္ ၁ ေသာင္း ဝမ္


ကိုေဇာ္ဦး ၁ ေသာင္း ဝမ္


စုစုေပါင္း နဝကၼ ၁သိန္း၃ေသာင္း ဝမ္ လွဴဒါန္းသြားၾကပါေၾကာင္း သာဓုအႏုေမာ္ဓနာေခၚေစေသာ္~~~~

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More