ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ ကုိရီးယား(တနလၤာ)တရားပြဲမွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား ~ pyidawoo

Pages

Thursday, April 7, 2011

ကုိရီးယား(တနလၤာ)တရားပြဲမွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား


ဗုဒၶဘာသာ၏ အႏွစ္သာရႏွင့္ ဝိပႆနာတရားေတာ္ သင္တန္း အပတ္စဥ္(၃) မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More