ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ သီးသန္႕အလွဴရွင္စာရင္း ~ pyidawoo

Pages

Wednesday, April 13, 2011

သီးသန္႕အလွဴရွင္စာရင္း

သီးသန္႕အလွဴရွင္မ်ား

ကိုဟန္ဝင္းေအာင္ ၂၀၀,၀၀၀ ဝမ္


ကိုေနမ်ိဳး ၅၀,၀၀၀ ဝမ္


ကိုေက်ာ္စြာ ၃၀,၀၀၀ ဝမ္


ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္+ေဒၚခင္ခင္လွ မိသားစု ၁၀၀,၀၀၀ ဝမ္


ကိုသန္႕ဇင္ ၅၀,၀၀၀ ဝမ္

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More