ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ ဗုဒၶဘာသာ၏ အႏွစ္သာရႏွင့္ ဝိပႆနာ သင္တန္း အပတ္စဥ္(၃) ~ pyidawoo

Pages

Thursday, April 7, 2011

ဗုဒၶဘာသာ၏ အႏွစ္သာရႏွင့္ ဝိပႆနာ သင္တန္း အပတ္စဥ္(၃)

... (ေႏြဦးရာသီ)ဗုဒၶဘာသာ၏ အႏွစ္သာရႏွင့္ ဝိပႆနာ သင္တန္း အပတ္စဥ္(၃) စတင္ဖြင့္လွစ္ပို.ခ်

...ဖူဆန္း ျပည္ေတာ္ဦး ဗုဒၶသာသနာ့ရိပ္သာရိပ္မြန္၌ ကိုရီးယားလူမ်ဳးိမ်ားအတြက္ ဗုဒၶဘာသာ၏ အႏွစ္သာရႏွင့္ ဝိပႆနာ (ေႏြဦးရာသီ)သင္တန္း အပတ္စဥ္(၃)ကို ၂၈-၃-၁၁ တနလၤာေန.မွ စတင္၍ စတင္ဖြင့္လွစ္ပို.ခ်လ်က္ ရွိပါသည္။ အပတ္စဥ္ တနလၤာေန.တုိင္း ည(၇နာရီမွ~၉နာရီိ) တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ (၃၀-၅-၁၁)အထိ စုစုေပါင္း (၁၀)ႀကိမ္ ပို.ခ်သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းတိုက္ စတင္တည္ေထာင္သည့္ ယမန္ႏွစ္၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေႏြဥိးရာသီတြင္ အပတ္စဥ္(၁)၊ ေဆာင္ဦးရာသီတြင္ အပတ္္စဥ္(၂) ေပါင္း ႏွစ္ႀကိမ္ပုိ.ခ်ခဲ့ၿပီး ယခုအႀကိမ္သည္ တတိယ အႀကိမ္သင္တန္း ျဖစ္ပါသည္။0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More