ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ ~ pyidawoo

Pages

Saturday, April 30, 2011

ကိုသီဟသူ(ဖူဆန္း)ႏွင့္ ဓမၼယာန အဖြဲ.သူူ/သားမ်ား၊ အဖြဲ.ကိုယ္စား ပညာသင္ဆုလွဴဒါန္း။
အက်ဥ္းမွ်သာ ...


အျပည့္အစုံသုိ႔...

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More