ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ ဓမၼစၾကၤာသင္တန္း စတင္ဖြင့္လွစ္ ပို.ခ် ~ pyidawoo

Pages

Friday, April 22, 2011

ဓမၼစၾကၤာသင္တန္း စတင္ဖြင့္လွစ္ ပို.ခ်
... ၂၂-၄-၁၁ ေသာၾကာေန.မွ စတင္၍ ကိုရီးယား ဒကာဒကာမမ်ားအတြက္ ဓမၼစၾကၤာသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁)ကို စတင္ ဖြင့္လွစ္ပုိ.ခ်ပါသည္။


... သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားမွာ ဗုဒၶဘာသာ၏ အႏွစ္သာရႏွင့္ ဝိပႆနာသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁)/(၂) ကို တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ လက္ေတြ.တရားရႈမွတ္ေနၾကေသာ ေယာဂီမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အပတ္စဥ္ ေသာၾကာေန.တုိင္း ညေန (၇)နာရီမွ (၉)နာရီ အထိ ၿပီးဆံုးသည္ အထိ ပုိ.ခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။


သင္တန္း ၿပီးဆံုးသည္အထိ တက္ေရာက္သင္ယူ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို အနတၱလကၡဏသုတ္ကုိ ဆက္လက္ သင္ၾကားေပးရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More