ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ သီးသန္႕အလွဴရွင္စာရင္း ~ pyidawoo

Pages

Saturday, April 23, 2011

သီးသန္႕အလွဴရွင္စာရင္း

ျမန္မာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႕ အလွဴတြင္ ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းၾကေသာ နဝကၼအလွဴရွင္စာရင္း
ကိုရီးယား ဒကာ ၃၀,၀၀၀ ဝမ္
ကိုရွမ္းၾကီး ၁၀,၀၀၀ ဝမ္ကိုေနမ်ိဳး ၁၀,၀၀၀ ဝမ္
ကိုညႊန္႕လႈိုင္ ၁၀,၀၀၀ ဝမ္
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္လြင္ ၁၀,၀၀၀ ဝမ္
ကိုမင္းမင္း ၁၀,၀၀၀ ဝမ္
ကိုေဇာ္ဝင္းထြန္း ၁၀,၀၀၀ ဝမ္
ကိုျမင့္ခိုင္ ၁၀,၀၀၀ ဝမ္
ကိုသန္႕ဇင္ ၁၀,၀၀၀ ဝမ္
ကိုတင္ထြန္းလြင္ ၂၀,၀၀၀ ဝမ္
ကိုေက်ာ္လင္းထြန္း ၁၀,၀၀၀ ဝမ္
ကိုစိန္ဝင္း ၁၀,၀၀၀ ဝမ္
ကိုုျမစိုး ၂၀,၀၀၀ ဝမ္
ကိုမိ်ဳးေဇာ္ထြန္း ၂၀,၀၀၀ ဝမ္
ကိုမ်ိဳးမင္းေအာင္ ၃၀,၀၀၀ ဝမ္
ကိုေအာင္မိ်ဳးခိုင္ ၃၀,၀၀၀ ဝမ္
စုစုေပါင္း ၂သိန္း ၅ေသာင္း ထည့္ဝင္ လွဴဒါန္းသြားၾကပါသည္။ သာဓု သာဓု သာဓု~~~

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More