ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ ျမန္မာႏွစ္ဦး သဝဏ္လႊာ ~ pyidawoo

Pages

Saturday, April 16, 2011

ျမန္မာႏွစ္ဦး သဝဏ္လႊာ

... ၁၃၇၃ခု ႏွစ္သစ္ကူး ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဆန္း(၁)ရက္ေန.

၁၃၇၂-ခုႏွစ္ကုန္ဆံုး၍ ၁၃၇၃-ခု ႏွစ္သစ္ဆီသုိ. ကူးေျပာင္းဝင္ေရာက္ပါၿပီ။ ယေန.ကမၻာႏွင့္ ျမန္မာမွာ ႀကံဳေနရသည့္ ေဘးအမ်ဳးိမ်ဳိး ရန္အမ်ဳိးမ်ဳိး မေကာင္းတာမွန္သမွ် ႏွစ္ေဟာင္းမွာ ခ်န္ထားလုိ.ရရင္ ခ်န္ထားခဲ့ၿပီး ႏွစ္သစ္ကုိ ကူးခ်င္မိပါသည္။ ဗုဒၶဝါဒသည္ ဆုေတာင္းလွ်င္ရမည္ ဟူေသာ ဝါဒမဟုတ္္ အေၾကာင္းတရားကို ျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္ဆညး္ယူူ လုပ္ယူရေသာ ဝါဒျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္ မလုပ္ဘဲႏွင့္ ျဖစ္ခ်င္ေနလို. ရမည္မဟုတ္မွန္းလညး္ သိေနပါသည္။


...ဘုရားဝါဒက အေၾကာင္းအက်ဴိးကို ဆက္စပ္သိျမင္ေသာ ဝါဒျဖစ္သည္။ တုိ.ေၾကာင့္ အေၾကာင္း ကင္းေသာ အက်ဳးိမရွိ။ ယခုမ်က္ေမွာက္ ကမၻာႏွင့္ ျမန္မာမွာ ယခုလုိ အျဖစ္မ်ဳးိေတြႏွင့္ ၾကံဳဆံုေနၾကရသည္မွာလည္း အေၾကာင္းရွိပါသည္။ ထို အေၾကာင္းကို ျပဳခဲ့ၾကသျဖင့္ အက်ဳိးဆက္ ကို ရေနႀကျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေဟာင္းမွာ မေကာငး္တာေတြ ထားခဲ့ခ်င္လုိ. ဆုေတာင္း ေနလညး္ အပိုပါ။ ရမည္မဟုတ္ပါ။ အနာဂါတ္ႏွစ္သစ္ေတြမွာ မေကာင္းတာ ဆက္မျဖစ္ေအာင္ ဒီႏွစ္သစ္မွာ မေကာငး္တာေတြနဲ. အဆက္ျဖတ္ၿပီး ေကာငး္တာေတြ အဆက္မျပတ္ လုပ္မွ အေၾကာင္းမွန္လုိ. အက်ဳးိေပးေကာင္းမွာ ဧကန္ပါ။


ဆူလုိ္က္တဲ့ အိမ္လုိ.ေျပာၾကေပမယ့္ အိမ္က မဆူတတ္ပါ။ အိမ္မွာေနတဲ့လူေတြ ဆူတာပါ။ ေခတ္မေကာင္းဘူးဆုိၾကေပမယ့္ ေခတ္ဆိုတာ လူက လုပ္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေခတ္မေကာင္းဘူး ဆုိရင္ ေသခ်ာၿပီ။ လူေတြ မေကာင္းၾကေတာ့ဘူး။ မေကာင္းရင္ ဒီတုိင္းေနလုိ. မျဖစ္ပါ။ ေကာငး္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးစားျပင္မွ လူပီသၿပီး လူျဖစ္ရက်ဳးိနပ္ပါမည္။


ေနသာသလုိ မေနၾကေစခ်င္ပါ။ ေနသာသလုိ ေနခဲ့ၾကလို. ႏိူ္င္ငံတကာမွာ တုိ.ႏူိင္ငံ တုိ.လူမ်ဳးိ လူတန္းမေစ့ လူရာမဝင္ လူေတာမတိုး ကေလကေခ်လုိမ်ဳးိ ျဖစ္ေနရတာပါ။ ေလဆိပ္အဝင္ ပတ္စပုိ. ျမင္ကတညး္က သူတုိ.မ်က္ႏွာအခ်ဴိး ေအာက္သုိးသုိးနဲ.ဆုိတာ ၾကားရဖန္မ်ားလို. ရုိးမသြားပါနဲ.။ စိတ္ထဲမွာယူထား ကမၼ႒ာန္းအာရံုလုိ ပြားၿပီး က်ဳးိစားဖုိ. တြန္းအားအေနနဲ. မွတ္မွတ္သားသား ရွိသင့္ပါတယ္။ ေလာကမွာ အမွတ္မထားသူလညး္တစ္ေယာက္ မျပတ္သားသူ လညး္ တစ္ေယာက္ အၿမဲ ဒုကၡေရာက္ေနတတ္ပါတယ္။ တုိ.ႏူိင္ငံ တုိ.လူမ်ဳးိလညး္ ကၽြန္ျဖစ္ရတာ ကအစ လြတ္လပ္ေရးေခတ္အလယ္ ဒီမုိကေရစီနဲ. လူ.အခြင့္အေရး ေတာင္းဆုိမႈအဆံုး ဘယ္တုန္း ကမွ မွတ္မွတ္သားသား ျပတ္ျပတ္သားသားမရွိဘဲ မရွင္းမရွင္းနဲ. အခုအခ်ိန္အထိ ႏူိင္္ငံ့အနာဂါတ္ မုိးေသာက္နံနက္ အာရုဏ္မတက္ဘဲ ေမွာင္ေမွာင္မညး္မညး္ ညဥ့္နက္ဆဲပါ။


လက္ညိွဳးုထုိး အျပစ္တင္တာကေတာ့ လြယ္ပါတယ္။ ျပႆနာကေတာ့ ေျပလည္သြားမွာ မဟုတ္ပါ။ ပိုရႈပ္လာဖုိ.ပဲရွိပါတယ္။ အားလံုးမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ တစ္ကုိယ္ေကာင္းအေတြးနဲ. ေနသာသလုိေလး မေနၾကဘဲ ျမင့္ျမတ္္တဲ့စိတ္ထား အမ်ားအတြက္ နည္းနညး္ေလး အပင္ပန္းခံၿပီး တစ္ႏိူင္တစ္ပုိင္ လုပ္သင့္တာကို လုပ္ႏူိင္သမွ် အားလံုးသာ လုပ္သြားၾကမယ္ဆုိရင္ ဒီေခတ္ႀကီး မေျပာင္းစရာ မေကာငး္စရာ အေၾကာင္း လံုးဝ မရွိပါ။


၁၃၃၇- ႏွစ္ဦး ႏွစ္သစ္ကူးပါၿပီ ေရႊျမန္မာတုိ.။ တို. ႏိူင္ငံ တုိ.လူမ်ဳးိလညး္ တစ္ဦးခ်င္းစီဘဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ထူးေအာင္ စိတ္သစ္ လူသစ္ အေတြးသစ္ ခြန္အားသစ္နဲ. ႏွစ္သစ္ကို ျဖတ္သန္း ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတုိင္ကုိ လွမ္းကုိင္ ဆြတ္ခူးႏူိင္ၾကပါေစေၾကာင္း။ (ျပည္ေတာ္ဦး

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More