ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ သီလ (၂) ~ pyidawoo

Pages

Sunday, August 1, 2010

သီလ (၂)

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ. သာသနာေတာ္ျမတ္ၿကီးကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေျပာျပပါဆုိရင္ သီလ သမာဓိ ပညာ သိကၡာသံုးပါးကို ေျပာၾကပါတယ္။ တျခားဘာသာေတြကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ၾကည့္ရင္ သီလပိုင္းေလာက္ကိုပဲ ျပည္စံု တိက်မႈ မရွိတဲ့ ဘာသာေတြရွိပါတယ္။ သမာဓိပိုင္းနဲ. စစ္ၾကည့္ရင္ ျဗဟၼဏဟိႏၵဴဘာသာတစ္ခုပဲ အထုိက္အေလ်ာက္ရွိတယ္လုိ. ဆိုႏိူင္ပါတယ္။ မဂ္ပညာ ဖုိလ္ပညာနဲ. ခ်ိန္ၾကည့္ရင္ ဗုဒၶဘာသာကလြဲလုိ. ဘယ္ဘာသာမွာမွ မရွိတာကို ေတြ.ရပါတယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ. သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီးကေတာ့ သီလအစ သမာဓိအလယ္ ပညာအဆံုး ေကာင္းျခင္းသံုးပါးနဲ. ျပည့္စံုတဲ့ အားကုိးရာ အစစ္ အဆံုးအမျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီးမွာ သိရတဲ့ သီလနဲ. ပတ္သက္လုိ. “ကိုယ္နဲ.လုပ္ ႏႈတ္နဲ.ေျပာသမွ် သီလနယ္ထဲမွာ အက်ဳံးဝင္တယ္ ” ဆုိတဲ့ ျပည့္စံုရွင္းလင္းတိက်တဲ့ သင္ၾကားခ်က္ မ်ဳးိကို ဗုဒၶဘာသာမွ တစ္ပါး အျခား ဘယ္ဘာသာမ်ုဳိးမွာမွ ေတြ.ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပမာ ျပရရင္ တစ္ခ်ဳိ.ေသာ ဘာသာတရားရဲ. သင္ၾကားခ်က္မွာ လူသတ္တာ မေကာင္းဘူး အျပစ္ရွိတယ္လုိ. ယူဆ သင္ၾကားေပမယ့္ လူမဟုတ္တဲ့ အျခားသတၱဝါ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို သတ္တာကို ေတာ့ ဘုရားသခင္ က လူသားရဲ. အစားအစာအေနနဲ. ဖန္ဆင္းေပးထားတာျဖစ္လုိ. အျပစ္မရွိဘူး လုိ. ယံုၾကည္ၾကတာ မ်ဳိးေပါ့။ သတၱေလာက ၾသကာသေလာက သခၤါရေလာက ဆိုတဲ့ ေလာက သံုးပါး ကံနဲ. သံသရာ ဆိုတဲ့ မ်က္စိတစ္ဆံုး သေဘာတရားေတြကေန နားေဝးတဲ့ မ်က္ေတာင္ေမႊး တစ္ေထာက္စာ အမွန္တရားေတြလို. ဆိုရမလားပဲ။ ဘာသာတရားတုိင္းမွာ ကိုယ္က်င့္တရားနဲ. ပတ္သက္တဲ့ သင္ၾကားခ်က္ေတြရွိတာ အမွန္ပါပဲ။ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ျပည့္စံုမႈ ရွိမရွိဆိုတာကေတာ့ ဆန္းစစ္စရာ အေကာင္းဆံုးအခ်က္ျဖစ္ျပီး ကြားျခားခ်က္ ရွိတယ္ဆုိရင္ အဲဒီ သင္ၾကားခ်က္ေတြကို စတင္ခဲ့ သူေတြရဲ. အဆင့္အတန္း အားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေပၚလာတယ္ဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။

လုပ္သမွ် ေျပာသမွ် သူတစ္ပါးကို မထိပါးေအာင္ သူတစ္ပါး ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္တတ္ ေျပာတတ္တဲ့ အေလ့အထဟာ ေကာင္းလား မေကာင္းလား ေမးရင္ ဘယ္ဘာသာဝင္မဆို ေကာင္းတယ္လို.ဘဲ ေျဖၾကမွာပါ။ သို.ေသာ္ ဗုဒၶဘာသာမွတစ္ပါး အျခား ဘာသာမ်ားကို ေမးၾကည့္ပါ။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ရွင္တစ္ပါး ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ကိုယ္ႏွင့္ ႏႈတ္ကို ေကာင္းစြာ ေစာင့္စည္း၏။ ငါးပါး ရွစ္ပါး ဆယ္ပါးစသည္ အလီလီေသာ သီလကို ေကာင္းစြာေစာက္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္း ေနထိုိင္၏။ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္၏။ မိမိ၏ လုပ္ကိုင္ ေျပာဆိုမႈေၾကာင့္ တစ္ပါးသူ မထိခိုက္မနစ္နာေစ။ သို.ေသာ္ သင္တို.၏ ဆုိင္ရာ မဟာျဗဟၼာ မဟတၱမံ ထာဝရဘုရား အလႅာအရွင္ စသည္ ဖန္ဆင္းရွင္ကို ယံုလညး္မယံု ကိုးလညး္ မကိုးကြယ္။ ထုိပုဂၢိဳလ္ ေသလြန္လွ်င္ Go to the Heaven? လား။ Go to the Hell?လား ေမးၾကည့္ပါ။ ဘယ္လိုေျဖမယ္ ထင္ပါသလဲ။ ဒီေမးခြန္းရဲ. အေျဖကိုေထာက္ဆျပီး ဘာသာတရားေတြရဲ. အဆင့္ အတန္းနဲ. အားကိုးထုိက္ မထိုက္ဆိုတာေတြကလည္း အသိတရားျမင့္မားသူေတြ အတြက္ ခ်ိန္ဆ စရာ အခ်က္အလက္ ျဖစ္သင့္တာပါပဲ။

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More