ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ ဝီရိယ သံုးျဖာ ~ pyidawoo

Pages

Tuesday, August 10, 2010

ဝီရိယ သံုးျဖာ

... ပြားေစရာ

အာရမၻ နိကၠမ နဲ. ပရကၠမ တဲ့ သံုးျဖာ

မ်ားသတၱာ သိဒၶိၿပီးေအာင္ ပြားၾကေစရာ

တို. အမ်ဳိးသား ေရႊျမန္မာ

ကိုးကြယ္တာ ရတနာသံုး ေပမို.

ေလာင္းျမတ္စြာ ပါရမီခရီးကို

စံျပဳကာ နည္းယူမွီး ၾကပါစို.ကြယ္

ပြားေစရာ ဝီရီယ သံုး ကို

စိတ္ႀကီးဝင္ အားကုန္ရုန္းမယ္

“က်ဳံးလုိက္ေရႊဘုန္း“။

(ျပည္ေတာ္ဦး ဆရာေတာ္)

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More