ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ စာရိတၱ ႏွင့္ ဝါရိတၱ ~ pyidawoo

Pages

Tuesday, August 10, 2010

စာရိတၱ ႏွင့္ ဝါရိတၱ

... သီလ

ကိုယ္နဲ. ႏႈတ္က ျပဳေျပာၾက အေလ့ သီလပါ။

ေရွာင္ရ ေဆာင္ရ ထုိသီလ ႏွစ္ဝ ရွိသည္သာ။

မေကာင္းတာေရွာင္ ေကာင္းတာေဆာင္

ေစာင့္ေရွာက္သမွ် က်င့္သံုးသမွ်

ေစာင့္သံုုး ဆိုင္ရာ သီလ ေအာင္။

(ျပည္ေတာ္ဦး ဆရာေတာ္)

1 comments:

တပည့္ေတာ္ စာရိတၱ နဲ႔ ဝါရိတၱ အဓိပၸာယ္ကို ဥပမာ ၂ ခုေလာက္နဲ႔ သိခ်င္လို႔ အခ်ိန္ရရင္ ရွင္းျပေပးႏိုင္ပါလားဘုရား။

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More