ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ဂြမ္ဂ်ဴးတရားပြဲ ~ pyidawoo

Pages

Monday, August 2, 2010

ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ဂြမ္ဂ်ဴးတရားပြဲ

တရားေတာ္နာ ဖိတ္ၾကားလႊာ

ဂြမ္ဂ်ဴးျမိဳ. ခီလ္ဆန္းင္ဆာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ တုိက္တြန္းေလွ်ာက္ထား ကူညီအားေပးမႈေၾကာင့္ လစဥ္ ဒုတိယအပတ္ တနဂၤေႏြေန.တုိင္း ဂြမ္ဂ်ဴးၿမိဳ. ခီလ္ဆန္းင္ဆာေက်ာင္း၌ တရားပြဲက်င္းပ ဓမၼဒါနျပဳခဲ့ရာ ကိုရီးယားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ တစ္ၿကိမ္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ေလးႀကိမ္ ေပါင္း ငါးႀကိမ္တိုင္တုိင္ ၿပီးစီး ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါၿပီ။

ယခုလ ဒုတိယအပတ္ တနဂၤေႏြျဖစ္သည့္ ၈-၈-၁၀ ရက္ေန.တြင္လည္း ပဥၥမ အႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာတရားပြဲကို က်င္းပျမဲတုိင္း က်င္းပ ဓမၼဒါနျပဳမည္ျဖစ္ရာ ကာေလန ဓမၼႆဝန သမဏာနဥၼ ဒႆန ႏွင့္ ကာေလန ဓမၼ သာကစၦာ မဂၤလာမ်ား ျဖစ္ပြားေစေၾကာင္း ကုသိုလ္တရားေကာင္းမ်ား ဆည္းပူးႏူိင္ရန္ အသိေပး ဖိတ္ၾကား အပ္ပါသည္။ တရားခ်စ္ခင္ သူေတာ္စင္တုိ.~

မွတ္ခ်က္~~~ တရားပြဲ အၿပီး ေဆာင္ဂြမ္းင္းဆာ ပရဟိတ ေဂဟာ၌ အလုပ္သမား ဥပေဒႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္ ဆို္င္ရာ အလုပ္သမား အခြင့္ အေရးမ်ားကို တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေရွ.ေနမ်ားမွ လာေရာက္ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ တရားပြဲ က်င္းပရာ ခီလ္ဆန္းင္ဆာမွ ပရဟိတေဂဟာသို. ကားျဖင့္ၾကိဳပို.ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More