ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ ~ pyidawoo

Pages

Tuesday, August 10, 2010

... ကံ

"အက်ိဳးကိုၾကည္႔ အေၾကာင္းသိရမယ္

အေၾကာင္းၾကည္႔လည္း အက်ိဴးသိရမယ္

ေကာင္း~ဆိုး ႏွစ္သြယ္ အေၾကာင္း "ကံ" ေတြျခယ္

"ကံ" မဆိုးဖို႔၊ ဆိုး "ကံ" ေတြကိုပယ္

"ေစတနာဟံ ကမၼံ ၀ဒါမိ"

ျမတ္စြာဘုရားေဟာပါသည္

ေစတနာသည္ "ကံ"

"ကံ" သည္ အလုပ္

"ကံ" လို႔ ေျပာေနၾကတဲ႔

ကိုယ္လုပ္၊ ႏွဳတ္ေျပာ၊ စိတ္သေဘာ

စင္းလံုးေခ်ာေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါကြယ္။

(ျပည္ေတာ္ဦး ဆရာေတာ္)

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More