ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ဖူဆန္းတရားပြဲ ~ pyidawoo

Pages

Saturday, August 14, 2010

ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ဖူဆန္းတရားပြဲ

... တရားပြဲရက္ႏွင့္ က်င္းပမည့္ေနရာ

...ပဥၥမအၿကိမ္ တရားပြဲကို ၂၂-၈-၁၀ တနဂၤေႏြေန.တြင္ ျပည္ေတာ္ဦး ဗုဒၶသာသနာ့ရိပ္မြန္၌ က်င္းပပါမည္။

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More