ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ သာသနာျပဳ ကုသို္လ္ ~ pyidawoo

Pages

Sunday, July 25, 2010

သာသနာျပဳ ကုသို္လ္

သာသနာျပဳကုသိုလ္ သာသနာေတာ္ဟူေသာ စကားလံုးသည္ ပါဠိမွ ဆင္းသက္လာေသာ ျမန္မာစကားလံုးျဖစ္သျဖင္႔ ေထရ၀ါဒ က်င္႔သံုးေသာ ႏိုင္ငံတိုင္းႏွင္႔သက္ဆိုင္သည္႔ အသံုးအႏံုး တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္မူ သာသနာဟူေသာစကားလံုးကို အတုလိုက္ကာ ဘာသာျခားတို႔ကလည္း သံုးစဲြေနၾကပါၿပီ။

အာဇာနည္ဟူေသာ စကားလံုးကို ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးအမ်ားစုက သံုးစဲြၾကပါသည္။ လူ႔ေလာကတြင္ စစ္သားအာဇာနည္မ်ားရွိသကဲ႔သို႔ရဟန္းေတာ္ေလာကတြင္လည္း သာသနာ႔အာဇာနည္မ်ားရွိေပသည္။ ပါဠိလိုအားျဖင္႔ေယာဓာဇီ၀( စစ္သားေကာင္း) ဟုေခၚဆိုပါသည္။ အဂၤုတၱရနိကာယတြင္ ေယာဓာဇီ၀ႏွစ္သုတ္ရွိပါသည္။ ထိုသုတ္ႏွစ္ခုအလိုအရ အာဇာနည္ျဖစ္ရန္မွာ မိမိ၏ပင္ကိုယ္အရည္အေသြး ရွိရန္ လိုေပသည္။ ပင္ကိုယ္အရည္အေသြးရွိသူသည္သာ အာဇာနည္အစစ ္ျဖစ္ပါသည္။ အာဇာနည္ျဖစ္ရန္ လြယ္ကူသည္မဟုတ္ေပ။အစမ္းသပ္ခံႏိုင္ရၿပီး ထိုအစမ္းသပ္ခံစာေမးပဲြကို ေအာင္ပါမွေအာင္ရံုမွ်တြင္မဟုတ္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မွသာလွ်င္ အာဇာနည္ ျဖစ္ႏိုင္ေပမည္။ သာသနာ႔အာဇာနည္ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ကမာၻတစ္၀န္းတြင္ရွိေနပါသည္၊ အေရအတြက္အားျဖင္႔္ နည္းလွပါသည္။ ပတၱျမားရတနာကို ေတာေတာင္ဟူသမွ်ေဖြရွာပါက မေတြ႔ႏိုင္သကဲ႔သို႔ ျဖစ္ပါသည္။ သာသနာ႔အာဇာနည္တစ္ပါးျဖစ္ေစရန္ အတြင္းရန္ႏွင္႔ အျပင္ရန္ႏွစ္မ်ိုးစလံုးႏွင္႔ျဖစ္ေသာ စစ္ပဲြကိုေအာင္ျမင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရပါမည္။ အတြင္းရန္ကိုႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုးလက္နက္မွာကုသိုလ္စိတ္မ်ားစြာ ျဖစ္ေနျခင္း လက္နက္ပင္ ျဖစ္ေပမည္။ အျပင္ရန္သူ အတြက္မူလက္နက္မ်ားစြာလိုေပသည္။ ႏိုင္ငံျခားတြင္ျဖစ္ပါက သာသနာျပဳရာတြင္ အေရၾကီးဆံုးျဖစ္သည္႔ မိမိဘာသာအယူ၀ါဒအေပၚ စာေတြ႔လက္ေတြ႔ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးျဖင္႔ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္တတ္ၾကြမ္းရန္လိုျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။ အေရးၾကီးဆံုးတြင္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ၾကားနာၾကသူမ်ား အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဘာသာစကားကို သိနားလည္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အထပ္ပါအရည္အခ်င္းႏွစ္ရပ္တြင္ စကားေျပာျခင္း အတတ္ကိုပါ ျဖည္႔စြက္ေပးရေပမည္။ စကားေျပာျခင္း အတတ္ကိုမတတ္ပါက အေရးၾကီး ဆံုးေသာအရည္အခ်င္းႏွစ္ခု ရွိေစဦးေတာ႔ အထေျမာက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ စာေရးသူသည္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယ အၾကီးဆံုးၿမိဳ႔ေတာ္ျဖစ္ေသာေတာင္ပိုင္း အစြန္းတြင္ရွိသည္႔ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းရွိေသာဘူဆန္ၿမိဳ႔သို႔ တတိယအေခါက္ေရာက္ရွိခဲ႔ပါသည္။ ပထမႏွင္႔ ဒုတိယ အေခါက္ မ်ားတြင္ ဧည္သည္ပို႔ခရီးျဖစ္ခဲ႔ပါသည္။ အေမရိကမွ ျမန္မာမိတ္ေဆြရဟန္းေတာ္ႏွင္႔ ပထမအၾကိမ္၊စင္ကာပူမွ မိတ္ေဆြရဟန္းေတာ္ႏွင္႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ဘူဆန္ၿမိဳ႔သို႔လည္ပတ္ျဖစ္ခဲ႔ၿပီး ႏွစ္ၾကိမ္လံုးတြင္ ဘာသာေရးအတြက္ မေဆာင္ရြက္ျဖစ္ခဲ႔ပါ။တတိယအၾကိမ္ ခရီးစဥ္တြင္မူ ဘာသာေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေတာ္ဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ အရွင္ပ႑ိစၥ၏ ၀ါဆိုပဲြေတာ္ပင္႔ ေလ်ာက္ခ်က္အရၾကြခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အရွင္ပ႑ိစၥမေထရ္သည္ စာေရးသူႏွင္႔ျမန္ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးကို မွွ်သာမဟုတ္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႔မွ ကိုရီးယားေထရ၀ါဒ ရဟန္းေတာ္ တစ္ပါးကိုပါ ပင္႔ဖိတ္ခဲ႔သျဖင္႔ စုစုေပါင္းသံုးပါးကိုပင္႔ဖိတ္ခဲ႔ပါသည္။ ဆိုးလ္ႏွင္႔ ဘူဆန္ၿမိဳ႔သည္ ေကတီအိက္(စ္)ေခၚသည္႔ တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္ႏွစ္ရာေက်ာ္ရထားကို သံုးနာရီခန္႔မွ်စီးၿပီးေရာက္ႏိုင္သည္႔ ခရီးျဖစ္ပါသျဖင္႔ မနီးလွသည္႔ျပင္ အကုန္အက် စရိတ္မွာလည္းမနည္းလွပါ။ ျပည္ေတာ္ဦးေက်ာင္းဟု အမည္ေပးထားသည္မွာ နိဗၺာန္သို႔သြားရန္ ခရီးလမ္းေၾကာင္းဟု ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္က စာေရးသူကို ရွင္းျပပါသည္။ သူရွင္းျပသည္႔အတိုင္းပင္ ေက်ာင္းခန္းတြင္းရွိ သင္ပုန္းအျဖဴ(၀ွိဳက္ေဘာ႔ဒ္) တြင္လည္း အေတြးျမင္႔မွ ဘ၀ျမင္႔မည္ စသျဖင္႔ မွတ္သားစရာေကာင္းမ်ားကို တိုတိုႏွင္႔ လိုရင္းကို ေရးသားထားပါသည္။ စာေရးသူတို႔သည္ ျပည္ေတာ္ဦးေက်ာင္းတြင္ နာရီႏွစ္ဆယ္ခန္႔မွ်တည္းခိုခဲ႔ပါသည္။ ေက်ာင္းဟုဆိုေသာ္လည္း ဆမ္မစ္ပါ႔(ခ္)ဗ်ဴးေခၚသည္႔ ပင္လယ္ကမ္းေျခရွိ အပါ႔(ထ္)မင္႔ ေစ်းၾကီးေသာ လူေနအိမ္ယာတိုက္ခန္း အမွတ္(၂၁၃) ဒုတိယအလႊာကို ေက်ာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေတာ္ဦး ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ႏွင္႔ ပညာသင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ငါးဦးတို႔ေနၾကပါသည္။ ထိုေက်ာင္း၏ သက္တမ္းမွာလည္း တစ္ႏွစ္မွ်ပင္ မျပည္႔တတ္ေသးဟုသိရပါသည္။ ဘူဆန္တြင္ရွိသည္႔ တစ္ေက်ာင္း တည္းေသာ ျမန္မာေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။စာေရးသူတို႔သည္ ျပည္ေတာ္ဦးေက်ာင္းသို႔ (၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ၊ ၁၁၇က္)စေနေန႔ညေန (၆)နာ၇ီတြင္ ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။ ေနရာထိုင္ခင္းေပးၿပီးေနာက္ပစၥည္းမ်ားကို အခန္းတြင္ စနစ္တက် ထားခဲ႔ၿပီး စာေရးသူတို႔ႏွစ္ပါးသည္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ပညာသင္ေက်ာင္းသားေမာင္ပုညႏွင္႔ အတူ လမ္းေလ်ာက္ ထြက္ခဲ႔ပါသည္။ ညပိုင္း(၁၁) နာရီမွပင္ျပည္ေတာ္ဦးဆရာေတာ္ႏွင္႔ စကားလက္ဆံု ၾကခဲ႔ပါသည္။ ဆရာေတာ္သည္ ေက်ာင္း၏အနီးတြင္ရွိေသာ စစ္တပ္ဓမၼာရုံတြင္ စေနေန႔တိုင္း၌ တရားေဟာ၊တရားထိုင္ ႏွစ္မ်ိးကို ႏွစ္ရာရီေက်ာ္ ေဆာင္ရြက္သည္႔ ကိစၥရွိေနသျဖင္႔ညပိုင္းမွ စကားေျပာခြင္႔ၾကံဳပါသည္။ ဆရာေတာ္သည္ စာေရးသူထက္ငါး၀ါခန္႔ ငယ္ၿပီး ၀ါႏွစ္ဆယ္ရွိေနသည႔္ မေထရ္တစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။ နံနက္တစ္နာရီေက်ာ္မွ စကားေျပာျခင္းကိုရပ္ခဲ႔ရပါသည္။ စကားေျပာသည္ဆိုျခင္းထက္ တရားႏွင႔္စပ္၊ ပညာေရးႏွင္႔စပ္သည္႔ အေၾကာင္းအရာသန္႔သန္႔မ်ားကို ေျပာဆိုျဖစ္ခဲ႔ပါသည္။ ညပိုင္းတြင္ တရားေဟာ၊ တရားျပ၊ စာေရးသူတို႔ႏွင္႔ တရားအေၾကာင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ႔ေသာ ျပည္ေတာ္ဦး ဆရာေတာ္သည္ ေနာက္တစ္ေန႔ မိုးလင္းပိုင္း(၅) နာရီကို တပည္႔ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ တို႔ႏွင္႔အတူ ဘုရား၀တ္ျပဳျခင္းျဖင္႔ မဂၤလာျဖစ္ေစခဲ႔ပါသည္။ ဧည္႔သည္ရဟန္းႏွစ္ပါးႏွင္႔ ဧည္႔သည္႔ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးတို႔သည္ ထိုမဂၤလာ ျဖစ္ေစသည္႔ ဘုရား၀တ္ျပဳပဲြကိုအသံၾကားမွ တိုးတိုးသာလွ်င္ သာဓုေခၚခဲ႔ရေပသည္။ အရုဏ္ဆြမ္း ႏွင္႔ ေန႔ဆြမ္းကို ျမန္မာျပည္မွ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ စီးပါြးရွာအလုပ္အကိုင္ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကေသာ ျမန္မာျပည္သား ေစတနာရွင္တစ္စုတို႔က စုေပါင္းေကာင္းမွဳကို ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္၊ ေယာက်ၤားေလးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း တတ္စြမ္းသမွ်ခ်က္ျပဴတ္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ေစတနာ ေကာင္းၾကသျဖင္႔ ခ်က္ျပဳတ္သည္႔ လက္ရာမွာလည္း အမ်ားအားျဖင္႔ ေကာင္းသြားတတ္ၾကပါသည္။ အရုဏ္ဆြမ္းကို ျပည္ေတာ္ဦးေက်ာင္းတြင္ သံဃာသံုးပါး ဘုဥ္းေပးခဲ႔ၾကၿပီး ဗုဒၶဘာသာ အသင္းတိုက္၏ ခုႏွစ္ထပ္ေျမာက္တြင္ေန႔ဆြမ္းကို ဆက္ကပ္ခဲ႔ပါသည္။ ေဗာဓိဆုဆရာေတာ္အပါ၀င္ ေန႔ဆြမ္းကို ေလးပါးဘုဥ္းေပးခဲ႔ပါသည္။ ယင္း အသင္းတိုက္ ေနရာသည္ ျပည္ေတာ္ဦးေက်ာင္းမွ တကၠစီစီးပါက ကိုရီးယားေငြ ရွစ္ေထာင္ ေဒၚလာခုႏွစ္ခန္႔ေပးရၿပီး နာရီ၀က္ နီးပါး စီးရပါသည္။နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေတာ္ဦးဆရာေတာ္၏ ကိုရီးယားလူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာ၀င္မိသားစုမ်ားသည္ ေက်ာင္းသို႔ေရာက္လာခဲ႔ၿပီး ေက်ာင္းတြင္ ႏွစ္နာရီေက်ာ္မွ် အနားယူၾကၿပီးလွ်င္ ေန႔ဆြမ္းကပ္ၿပီး အခန္း အနားေဆာင္၇ြက္မည္႔ေနရာသို႔ စာေရးသူတို႔ႏွင္႔ အခ်ိန္တူ ကားႏွစ္စီးျဖင္႔ သြားခဲ႔ၾကပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မိသားစုမ်ားတြင္ ႏွစ္ဦးက ဘူဆန္မွျဖစ္ၿပီး က်န္သံုးဦးက ဆိုးလ္ၿမိဳ႔ေတာ္မွ ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။ သူတို႔၏ ၀တ္ျပဳပံုမွာ ျမန္မာမ်ား၏၀တ္ျပဳပံုႏွင္႔ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကိုရီးယားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မတ္တပ္ရပ္၀တ္ျပဳေလ႔ ရွိပါသည္။ ယခုေတြ႔ရေသာ ကိုရီးယားမ်ားမွာမူ ျမန္မာစတိုင္(လ္)ျဖစ္ေနေပၿပီ။ ထိုကိုရီးယာႏိုင္ငံမွ မိသားစုမ်ားသည္ ျပည္ေတာ္ဦးဆရာေတာ္ႏွင္႔ ဆရာဒကာျဖစ္ၾကရသျဖင္႔ ဗုဒၶသာသနာ ေတာ္အေပၚတြင္ ေက်းဇူးမ်ားေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေက်းဇူးမ်ားပံုမွာ ၀ိပႆနာတရားကို မဟာစည္နည္းျဖင္႔ အားထုတ္ျဖစ္ၾကျခင္း၊ ေက်ာင္းအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အထင္ရွားဆံုးမႏၱေလးၿမိဳ႔ မစိုရိမ္တိုက္သစ္ စာသင္တိုက္ႏွင္႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ျပည္ေတာ္ဦးေက်ာင္း (က်ိဳကၠစံဘုရားအနီး)ႏွင္႔ ဒဂံုၿမိဳ႔သစ္အေရွ့ပိုင္းရိပ္သာတို႔တြင္ ေက်ာင္းေဆာက္လွဴဒါန္းျခင္း စသည္႔သဗၺဒဒဟု ပါဠိတြင္ေခၚသည္႔ အလံုးစံုေသာ အလွဴမ်ားကို ေပးလွဴသူမ်ားျဖစ္သျဖင္႔သာသနာေတာ္ ေပၚတြင္ ေက်းဇူးမ်ားသူမ်ားဟု ဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သာသနာေတာ္ႏွင္႔လည္းေတြ႔ၾကံဳရ၊ ေက်းဇူးမ်ားေသာ စာသင္တိုက္ၾကီးတြင္လည္း ေက်ာင္းအစ္မျဖစ္ၾကရျခင္းထက္ မည္သည္႔အရာမ်ားကမ်ား ေက်းဇူးပိုမ်ားပါဦးမည္နည္း။ သူတို႔တစ္ေတြသည္ မဟာယာနကိုးကြယ္သည္႔ ႏိုင္ငံမွ ေထရ၀ါဒကိုးကြယ္သည္႔ မိသားစု မ်ားလည္း ျဖစ္ၾကေပသည္။ ေထရ၀ါဒ ႏိုင္ငံမွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားပင္ ေက်ာင္းဒကာျဖစ္သည္႔ အခြင္႔အေရး မရၾကသူက မ်ားေပသည္။ ကံေကာင္းေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ကိုရီးယားမိသားစုမ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။ ကိုရီးယားတြင္ ျပည္ေတာ္ဦးဆရာေတာ္ သာသနာ ျပဳႏိုင္သည္မွာလည္း ထိုမိသားစု၏ကိုးကြယ္မွဳႏွင္႔ ျမန္မာျပည္မွ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ စီးပါြးရွာေနၾကသည္႔ အလုပ္သမားမ်ား၏ ညီညီညြတ္ညြတ္ ေဆာင္ရြက္မွုေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပသည္။ ကိုရီးယားႏွင္႔ ျမန္မာကိုးကြယ္သူမ်ား စိတ္တူညီညာစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမွာ အတၱကို ပါးလႊားေအာင္ျပဳၿပီး အနတၱ၀ါဒကို လိုက္နာႏိုင္ေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက အျမင္မတူေသာလူမ်ားသည္ တူညီမွဳကို ဦးစားေပးေသာ ဘုရား သာသနာေတာ္ကို အတၱစဲြကင္းကင္း ၾကည္ညိဳေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ မလြယ္ကူေပ။ ဆရာဒကာသည္ ေရျပင္အသားကို ဓားႏွင္႔ခဲြျခားေသာ္လည္း ေရျပင္သည္ ျပန္ၿပီးေပါင္းစည္း သကဲ႔သို႔ ခ်စ္ခင္ၾကည္ညိဳေသာ မ်က္စိျဖင္႔ ရွဳျမင္ၾကၿပီး သာသနာေတာ္အတြက္ အတၱကိုခ၀ါခ် ေဆာင္ရြက္ၾကပါမူ သာသနာျပဳ ကုသိုလ္မ်ားမ်ားကို ရၾကေပမည္။ ယေန႔တြင္ ျပည္ေတာ္ဦးဆရာေတာ္ႏွင္႔ ဒကာဒကာမတို႔သည္ ထိုကဲ႔သို႔ျဖစ္ေနၾကပါသည္ မနက္ျဖန္ သဘက္မွသည္ သာသနာေတာ္ တည္ေနသမွ် ၾကည္ညိဳႏိုင္ၾကပါမူ ေကာင္းေလစြဟု စာေရးသူက ဆႏၵမြန္ျဖစ္မိပါသည္။ ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္ၿပီးလွ်င္ ႏွစ္ႏွာရီခန္႔မွ် သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္သီးသန္႔ခန္းတြင္ သီတင္းသံုးခဲ႔ရပါသည္။ ထိုႏွစ္နာရီတြင္လည္း ဧည္႔သည္မ်ား လာေရာက္ ႏုတ္ဆက္ျခင္း၊ တစ္ခ်ိဳ႔ဧည္႔သည္မ်ားမွ ဗုဒၶဘာသာႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ မထင္မွတ္ထားေသာ အက်င္႔ပိုင္းဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းျခင္းမ်ားအတြက္ ျပည္ေတာ္ဦးဆရာေတာ္က ေျဖဆိုခဲ႔ၿပီး စာေရးသူအားလည္းေျဖဆိုေပးရန္ တိုက္တြန္းခဲ႔ပါသည္။ ေမးခြန္းေမးသူတစ္ဦး၏ ေမးကို စာေရးသူေျဖဆိုေပးခဲ႔ပါသည္။ ေမးခြန္းေမးသည္မွာ မူအရ ေကာင္းပါ၏။ သို႔ေသာ္အခ်ိန္ေပးႏိုင္ပါမွ ေကာင္းပါသည္။ ေမးခြန္းေမးသည္႔ ေနရာ႒ာနမွာလည္း အဆင္ေျပရန္လိုေပသည္။ အထူးသျဖင္႔ ေမးခြန္း ေမးသူသည္ ကိုယ္ေမးေသာေမးခြန္းကို ရွင္းလင္းစြာ ေမးတတ္ရေပမည္။ ကိုယ္မသိတာကို သိသေယာင္ တတ္ေယာင္၀ါး မလုပ္ရေပ။ ေမးခြန္းတိုင္းတြင္ အေျဖမရွိပါ။ တစ္ခိ်ဳ႔ေမးခြန္းသည္ ေျဖစရာမလိုပါ။ ဥပမာ သံသရာ ဘယ္ကစသနည္း စသည္႔ေမးခြန္းသည္ အေျဖမရွိပါ။ ဥပမာစိတ္သည္ မ်က္စိတစ္မွိတ္အတြင္း အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ အၾကိမ္ေပါင္းကို ေရတြက္ျပပါ။ သည္ေမးခြန္းမ်ိုးသည္ ေျဖစရာမလိုပါ။ တရားက်င္႔ၾကံမွဳ အရ်ိန္မရေသးခင္ ဗဟုသုတရေစရန္ ေျဖျပေသာ္လည္း နားလည္မည္မဟုတ္ေပ။ မိမိဥာဏ္ မမွီေသးေသာ အရာမ်ား မ်ားစြာရွိေနႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႔ကို ကိုယ္တိုင္ေလ႔လာရပါမည္။

ေန႔ႏွစ္နာရီတြင္ အခန္းအနားကို စတင္ပါသည္။ ပထမတြင္ ငါးပါးသီလေပးပါသည္။ ဒုတိယအေနျဖင္႔ စာေရးသူက ဆယ္မိနစ္၊ တတိယအေနျဖင္႔ ေဗာဓိဆုဆရာေတာ္ကတစ္ဆယ္႔ငါးမိနစ္ ဘာသာျပန္သည္႔ အခ်ိန္ကိုပါ ေပါင္းပါကနာရီ၀က္ေက်ာ္ၾကာပါသည္။ ေရစက္ခ် အႏုေမာဒနာကို ျပည္ေတာ္ဦးဆရာေတာ္မ ွမိနစ္ေလးဆယ္ခန္႔ ေဟာေျပာၿပီးလွ်င္ အခမ္းအနားကိုရုပ္သိမ္းခဲ႔ပါသည္။ ျမန္မာငါးဆယ္ခန္႔ ကိုရီးယား ဆယ္ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ စာေရးသူကျဖစ္ခ်င္ေသာဆႏၵကို ဘ၀ႏွင္႔တစ္သားတည္းၾကေအာင္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ မည္သည္႔ ဆႏၵျဖစ္ေစကာမူ လက္ေတြ႔မေဆာင္ရြက္ပါက စိတ္ကူးယဥ္ ျဖစ္သြားေပမည္။ အသိမပါေသာ ဆႏၵသည္လည္း မ်က္ကမ္းသြားသည္႔ လမ္းပမာျဖစ္ေပမည္။ ၀ါဆို သကၤန္းကို ဆက္ကပ္ျခင္းသည္ ဆႏၵေၾကာင္႔ျဖစ္ေပမည္႔ မွန္ကန္ေသာ အက်ိဳးရေစရန္သည္ အသိဥာဏ္သည္ လိုအပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ အသိဥာဏ္ရရန္ ကိုယ္တိုင္အားထုတ္ရေပမည္။ ကိုယ္ပိုင္အသိဥာဏ္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ရွာေဖြတတ္ရန္ ေဟာျပရပါသည္။ ေဗာဓိဆုဆရာေတာ္မွ ဘ၀တြင္ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ေပးၿပီး ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာကိုရယူတတ္ေစရန္ တရားရွဳမွတ္ ခိုင္းပါသည္။ ျမန္မာတစ္ခ်ိဳ႔ ဦးေခါင္းငိုက္စိုက္လွ်က္ တရားကို စိတ္စိုက္ေနသည္လား၊ ငိုက္ေနသည္လားမကဲြျပား။ ဆရာေတာ္သည္ ျမန္မာမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းလည္း ေျပာပါသည္။ ၿငိမ္ေနေသာ ပရိတ္သတ္ကို ျပည္ေတာ္ဦးဆရာေတာ္မွ ေမးခြန္းေမးၿပီးအိပ္ငိုက္ေျပေစခဲ႔သည္။ သာသနာျပဳကုသိုလ္ဟု တရားကိုအမည္ေပးခဲ႔ၿပီးယခု၀ါဆို သကၤန္းကပ္ပဲြသည္ သာသနာျပဳ ကုသိုလ္ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာျပပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆရာ၊ဒကာ တာ၀န္ကိုယ္စီေက်ၾကပါရန္ သတိေပးခဲ႔ၿပီး တာ၀န္မ်ားကိုလည္း ခဲြျပခဲ႔ပါသည္။ ေလးနာရီထိုးခါနီးတြင္ ေရစက္ခ်ၿပီးအခမ္းအနားၿပီးစီးခဲ႔ပါသည္။ ျပည္ေတာ္ဦးဆရာေတာ္ဦးစီးသည္႔ ၀ါဆိုသကၤန္း လွဴဒါန္းဆက္ကပ္ပဲြသည္ အမ်ားသူငါသာဓုေခၚစရာပဲြ ျဖစ္ေပသည္။ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ား အားလံုးသည္ မိမိတို႔ေဆာင္၇ြက္ၾကေသာ ၀ါဆိုသကၤန္း ဆက္ကပ္ပဲြ အေပၚတြင္ အားရေက်နပ္ေသာ အေနအထားတြင္ ရွိေနၾကသည္ဟု စာေရးသူက ခန္႔မွန္းမိပါသည္။ စာေရးသူအေနျဖင္႔မူ ဆရာဒကာ လက္တဲြညီညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွဳအေပၚတြင္ အားရေက်နပ္ျဖစ္မိပါသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ဤကဲ႔သို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းသည္ သာမန္ေအာင္ျမင္မွဳမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ အဖက္ဖက္က ျပည္႔စံုသျဖင္႔သာလွ်င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သာသနာျပဳကုသိုလ္ကို ဆည္းပူးၾကေသာဆရာဒကာတို႔သည္ တိုက္ပဲြတြင္ ေအာင္ျမင္ၾကေသာ သာသနာ႔ အာဇာနည္စစ္သည္ေကာင္းမ်ား ခ်ည္းျဖစ္ပါသည္။ အလွဴေပးျခင္းျဖင္႔၀န္တိုမွဳကိုေအာင္ျမင္သည္။ လုပ္ငန္းမ်ားကို အစစတြင္ သည္းခံေဆာင္၇ြက္တတ္သျဖင္႔ ေဒါသကို ေအာင္ျမင္ၾကသည္။ သူေတာ္ လက္နက္ျဖင္႔ မသူေတာ္တို႔၏ ထံုးစံကို ေခ်ဖ်က္ေအာင္ျမင္သည္။ မွန္ကန္ေသာသစၥာေပၚတြင္ ရပ္တည္ၾကသျဖင္႔ မဂၢင္ယဥ္ကိုစီးမိၾကသည္။ ျပည္ေတာ္ဦးသည္ နိဗၺာန္ေသာင္ကမ္းဟုဆိုေလေသာ္ နိဗၺာန္ခရီးစဥ္ကိ ုစိတ္၀င္စားၾကေသာ သာသနာ႔စစ္သည္မ်ား၏ ေအာင္ပဲြသည္ လက္တစ္ကမ္းတြင္သာရွိေနေပသည္ဟု ၀မ္းသာစကားကို ေရးသားရပါသည္။

ေဒါက္တာအရွင္နႏၵကဓမၼဒူတေက်ာင္း၊ အင္ခ်ြန္းၿမိဳ႔၊

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More