ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ အသိမွန္ အျမင္မွန္ အယူမွန္(၂) ~ pyidawoo

Pages

Monday, July 5, 2010

အသိမွန္ အျမင္မွန္ အယူမွန္(၂)

အသိမွန္မွ ဗုဒၶဘာသာ အစစ္။ သမၼာဒိ႒ိကို သိေအာင္ျဖစ္ေအာင္ က်င့္ၾကပါစို.လုိ. တုိက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ သိဖို.အေရးမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ဖုိ. အေျခခံ အယူအဆေလးေတြကို ေဝမွ်ေပးပါရေစ။ သုတမယအေနနဲ. ယူထားၿပီး ဘဝစာမ်က္ႏွာထဲမွာ နာနာဖတ္ စိႏၲာမယၪာဏ္ျဖစ္ၾကပါေစ။ ခႏၶာ စာမ်က္ႏွာထဲမွာ အခါမလပ္ တရားမွတ္၍ ဘာဝနမယ ဝိပႆနာၪာဏ္ သမၼာဒိ႒ိ ျဖစ္ၾကပါေစ။ ဉာဏ္စဥ္ အဆင့္ဆင့္ ရင့္သည္ထက္ရင့္၍ မဂ္ၪာဏ္ ဖုိလ္ၪာဏ္ ေလာကုတၱရာတုိင္ေအာင္ေသာ သမၼာဒိ႒ိ အသိမွန္ အျမင္မွန္မ်ားကို သိၾက ျမင္ၾက ၿငိမ္းေအးခ်မ္းသာၾကပါေစ။

အသိမွန္ အျမင္မွန္ အယူမွန္ကို ၃မ်ဳိးခြဲျပတာရွိသလုိ ၅မ်ဳိးခြဲၿပီး ရွင္းတာလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီမွာေတာ့ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ၊ ဝိပႆနာ သမၼာဒိ႒ိ နဲ. ေလာကုတၱရာ သမၼဒိ႒ိလို. ၃မ်ဳိး ခြဲေျပာခ်င္ပါတယ္။ ျမန္မာစကားနဲ. လြယ္လြယ္ေျပာမယ္ဆုိရင္

၁။ ေလာကနဲ. ဘဝကို ေၾကာင္းက်ဳိးဆက္စပ္မႈ ကံအျမင္နဲ.သိတာရယ္၊

၂။ ေလာကနဲ. ဘဝကို ျဖစ္ပ်က္မျပတ္ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ဓမၼစစ္ သဘာဝအျမင္နဲ. သိတာရယ္၊

၃။ ေလာကနဲ. ဘဝကေန လြန္ေျမာက္မႈ လြတ္ေျမာက္မႈကို သိတာရယ္ ၃မ်ဳးိေပါ့။

၁။ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ

ကံကံရဲ.အက်ဳိးကို ယံုတယ္လို. ေျပာတဲ့အခါ ကံနဲ. ကံရဲ.အက်ဳိး ၂ခုကိုေျပာတာလုိ. ခြဲျခားၿပီး သိရမယ္။ အေၾကာင္းကံနဲ. အဲဒီ ကံအေၾကာင္းခံၿပီး ျဖစ္လာတဲ့ အက်ဳိးတရားေတြေပါ့။ ပါဠိလိုေတာ့ ကမၼ၊ ကမၼဖလလို. ေျပာပါတယ္။ အဲဒီ ကံနဲ. ကံရဲ. အက်ဳိးကို ယံုတဲ့ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိကို နားလည္ဖုိ. ကံကံရဲ. အက်ဳိးကို ပစ္ပယ္တဲ့ မယံုတဲ့ မိစၦာဒိ႒ိကေန စေျပာခ်င္ပါတယ္။

(က) ပုေဗၺကတ ေဟတုဒိ႒ိ

ပုေဗၺကတ-ေရွးက ျပဳခဲ့တဲ့ကံ၊ ေဟတု-အေၾကာင္း၊ ဒိ႒ိ-သိျမင္ယူဆမႈ။

ဒီအယူက ကံကံရဲ. အက်ဳးိကုိ ယံုေသာ္လည္းပဲ မိစၦာဒိ႒ိျဖစ္ပါတယ္။ အတိတ္ကံကိုပဲ သိျမင္ယံုၾကည္ၿပီး ပစၥဳပၸန္ကံကို မသိမျမင္မယူပဲ ပစ္ပယ္လုိ. တစ္ျခမ္းပဲ့ျဖစ္ေနလို.ပါ။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမည္ခံ မိရုိးဘလာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ဒီ မိစၦာဒိ႒ိကေန မလြတ္တာေတြ.ရပါတယ္။ ေလာကနဲ. ဘဝမွာ ၾကံဳရသမွ်ွ ျဖစ္သမွ် အေကာင္း အဆိုးမွန္သမွ်ကို ကံေပၚခ်ည္း ပံုခ်တဲ့ အယူ။ "ကံေကာင္းလိုက္တာ" "ကံဆိုးလိုက္တာ" "ကံ~ ကုိ မေကာင္းဘူး" ဆုိတဲ့ စကားမ်ဳိးေတြမွာ (ပစၥဳပၸန္မွာ ၪာဏ္ရွိရွိနဲ. ၾကိဳးစားမႈ / ၪာဏ္တံုးတံုးနဲ. အပ်င္းႀကီးမႈ ပေယာဂ သမၸတၱိ/ဝိပၸတၱိ ဆုိတာေတြကို ထည့္မတြက္ပဲ ေျပာတာဆုိရင္) အခုေျပာေနတဲ့ ပုေဗၺကတေဟတု မိစၦာဒိ႒ိသံ နည္းနည္း ပါေနတတ္ပါတယ္။
ဘာသာေရး ႏူိင္ငံေရး စီးပြားေရး ႀကီးပြားေရး လူမႈေရး ပုဂၢိဳလ္ေရး ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဟာဒီေလာကၾကီးွမွာ ျဖစ္ေနတာေတြ အားလံုးကို အတိတ္ကံေပၚခ်ည္း ပံုခ်ျပီး ပစၥဳပၸန္မွာ အၾကံၪာဏ္ထုတ္ျပီး ၾကိဳးစားလုပ္ရမယ့္ မိမိရဲ. ပစၥဳပၸန္ကံ အလုပ္ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ရွိေနတာကုိ မသိ မျမင္ မယူရင္ သမၼာဒိ႒ိမျဖစ္ပါ။

ဝၪၥနာ-လွည့္စားတတ္ေသာ တရားမ်ား ဆုိတာရွိပါတယ္။ ရာဂက ေမတၱာ ေယာင္ေဆာင္တတ္သည္ ဆုိတာမ်ဳိးေပါ့။ ဘုန္းႀကီးတုိ.လူမ်ဳိးေတြမွာ အဲဒီ လွည့္စားမႈ ျပႆနာကလည္း သမၼာဒိ႒ိျဖစ္ဖို. ခက္ေအာင္ ကန့္လန့္ခံထားသလုိျဖစ္ေနတယ္လို. ျမင္မိပါတယ္။

(သူရဲေဘာေၾကာင္တာ) ေၾကာက္တာနဲ. သည္းခံတာကို ေရာျပီး ရီးတီးေယာင္ေတာင္ျဖစ္လာတယ္။ မွားတာေရာ မွန္တာေရာ ေကာင္းတာေရာ မေကာင္းတာေရာ တရားတာေရာ မတရားတာေရာ အကုန္ ေခါင္းငံု.ခံတဲ့ အက်င့္ပါလာတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ လူကိုလူလို ဆက္ဆံမခံရတဲ့ ဘဝ လူစာရင္း အသြင္းမခံရတဲ့ ဘဝေရာက္ေအာင္ ကိုယ့္ကုိယ္ကို တြန္းပုိ.လုိက္သလုိ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ တစ္ႏိူင္ငံလံုး ျဖစ္ပ်က္ေနတာ ၾကည့္ပါဦး။ ျပည္သူ.ဝန္ထမ္းဆိုသူေတြက ျပည္သူေတြကို လူစာရင္းမသြင္းဘူး။ လူတစ္ေယာက္အေနနဲ. ေလးစားမႈမေပးဘူး။ လူကိုလူလို မဆက္ဆံေတာ့ လူ.ဂုဏ္အဆင့္ အတန္း ပ်က္တာေပါ့။ လူ.အသေရဖ်က္တဲ့ သူတုိ.ကုိယ္တုိင္လည္း ဘယ္ေလာက္ ေအာက္တန္းက်တဲ့သူ ျဖစ္သြားလဲ။ မသိၾကလို.ပါ။ သိရင္ လုပ္ခ်င္စိတ္ ရွိမွာ မဟုတ္္ဘူး။ သူတို.ရဲ. အထက္ကလူေတြကလည္း သူတုိ.အေပၚ အဲဒီလိုပဲ သေဘာထားတာပဲ။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ၾကီးႏိူင္ငယ္ညွင္းနဲ. တိရိစၦန္ေလာကၾကီးနဲ. တူတူလာပါ ေတာ့တယ္။ ဒါတင္မကေသးဘူး။ ျပည္တြင္းကေန ျပည္ပထြက္ေတာ့ ျမန္မာ ႏူိင္ငံကူး လက္မွတ္ျမင္လိုက္တာနဲ. မ်က္ႏွာေပးေျပာင္းၿပီး ေဘးခ် ခံရ လူကိုလူလို ဆက္ဆံ မခံရတဲ့ အထိ ျဖစ္လာရပါတယ္။ ဘယ္သူ. ဘယ္သူကိုမွ အျပစ္ေျပာခ်င္တာ အျပစ္တင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအမွား ဝကၤပါထဲမွာ ကိုယ္လည္း ဝင္ပါ ~ခ်ာခ်ာလည္ေနရတာပါ။ ျဖစ္ေနတဲ့သေဘာအမွန္ကို အေၾကာင္းအက်ဳိး ဆက္စပ္ ကံအျမင္နဲ. ဟပ္ၾကည့္ခ်င္ တာပါ။

တကယ္ေတာ့ သည္းခံရမယ္ဆိုတာ "မွားတာ မတရားတာကို" "မွားတယ္ မတရားဘူး"လုိ. မေျပာဘဲ ေခါင္းငံု.ခံရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ မွားေၾကာင္း မတရားေၾကာင္းကို သတၱိရွိရွိ ေမတၱာနဲ. ေျပာရမွာပါ။ မတုိက္ခိုက္ဖုိ. မမုန္းဖို. အာဃာတ မပြားဖို. အေရးႀကီတာပါ။ မတရားတာကို ဆန္.က်င္တာ တရားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရာ ေရာက္ပါတယ္။ တရားကို ကာကြယ္ဖို. လူသားအားလံုးမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကိုယ္က်ဳိး ပ်က္စရာရွိလည္း အနစ္နာခံရဲရမွာပဲ။ တရားအတြက္ အနစ္နာခံရဲတာ အာဇာနည္ေတြရဲ. အလုပ္ မဟုတ္လား။ ဘုရားအေလာင္း သူေတာ္ေကာင္းႀကီးေတြရဲ. လမ္းစဥ္ မဟုတ္လား။ မမွန္ကန္ မမွ်တမႈကုိ ဆန့္က်င္ဖို. တရားကို ကာကြယ္ဖို. တာဝန္သိတဲ့သူ တာဝန္ယူတဲ့လူ နည္းလို. အခုလို လက္ရွိ အေျခအေနမ်ဳိး ေရာက္သြားရတာပါ။ မတရားတာကို ငံု.ခံတဲ.လူမ်ားလို. မတရား လုပ္လို.ရတာပါ။ မခံတဲ့လူမ်ားရင္ လုပ္လုိ.မရပါဘူး။ အဲဒီလိုဆုိရင္ မတရားလုပ္လို. မရတဲ့ လူကိုလူလို တန္ဖိုးထားတဲ့ လူ.အဖဲြ.အစည္း ျဖစ္လာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဂုဏ္အသေရရွိတဲ့ လူ.အသိုင္းအဝို္္င္း စနစ္္ လူ.အဖြဲ.အစည္းဆိုတာ အိပ္မက္ မဟုတ္္ပါဘူး။ ဒီကမၻာေျမေပၚမွာ တကယ္ထြန္းကားေနပါၿပီ။ တကယ္ရွိေန ပါတယ္။ အဲဒီလို လူ.ပီသတဲ့ လူေတြေနတဲ့ လူ.အဖြဲ.အစည္း ျဖစ္ေပၚလာဖို. အနစ္နာခံခဲ့ရတ့ဲ အာဇာနည္ေတြ ရွိတယ္ဆိုတာကေတာ့ အေသအခ်ာေပါ့။ အလကားေတာ့ ရမွာမဟုတ္ဘူး။ တန္ရာတန္ေၾကး ေပးရပါလိမ့္မယ္။ ပစၥဳပၸန္မွာ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာကို လုပ္ဖို. ခၽြတ္ယြင္းေနတာကို မသိ မျမင္ မယူဘဲ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနသမွ် အတြက္ "တို.ႏူိင္ငံနဲ. တို.လူမ်ဳိး ကံကိုဆိုးပါတယ္"ဆိုရင္ မိစၦာဒိ႒ိ ျဖစ္ႏူိင္ပါတယ္။

ကံတျခမ္းပဲ့ မိစၦာဒိ႒ိဘဝက ထြက္ ပစၥဳပၸန္ကံအလုပ္ လုပ္သင့္ရာလုပ္မွ သမၼာဒိ႒ိ မွန္တဲ့ အသိျဖစ္လိမ့္မယ္။ သမိုင္းေပးတာဝန္ေၾကရာေရာက္တယ္။ ေၾကာက္တာနဲ. သည္းခံတာ ေရာမခ်ၾကပဲ ကြဲကြဲျပားျပား လုပ္ၾကပါစို.။ ေၾကာက္ေတာ့ ေၾကာက္တာေပါ့။ အေၾကာက္တရားကို ၾကိဳးစားပယ္ရွားၿပီး သတၱိကေလးေမြး မတရားမႈကို ဆန့္က်င္ တရားကို ကာကြယ္ရင္ တို.အနာဂါတ္ ဂုဏ္အသေရရွိတဲ့ လူ.အဖဲြ.အစည္းေခတ္ေကာင္း မနက္ အရုဏ္တက္ၿပီ။ မတရားမႈ အေမွာင္ဆုိး သန္းေခါင္ထက္ တိုး ေမွာင္ႏူိင္ရိုးလား။

ပ်င္းတာနဲ. ေရာင့္ရဲတာ ေရာပံု။ အစြမ္းအစနည္းတာနဲ. သံေဝဂရတာ ေရာပံုကို ေရ့ဆက္ေရးမယ့္ အပုိင္း(၃)မွာ ဆက္လက္တင္ျပပါရေစ။

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More