ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ ဂြမ္ဂ်ဴးတရားပြဲ အလွဴရွင္မ်ား ~ pyidawoo

Pages

Monday, July 12, 2010

ဂြမ္ဂ်ဴးတရားပြဲ အလွဴရွင္မ်ား

ကိုႏူိင္ဝင္းထြန္း စတုပစၥယ ဒါန ဝမ္ ၁၀၀၀၀၀
သကၤန္း တစ္စံု

ဒကာဒကာမအမ်ားေကာင္းမႈ ဓမၼပူဇာ ဝမ္ ၁၂၁၅၀၀

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More