ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ ပထမအႀကိမ္ ဝါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴပြဲ ~ pyidawoo

Pages

Tuesday, July 20, 2010

ပထမအႀကိမ္ ဝါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴပြဲ

အလွဴေတာ္မွတ္တမ္း

ပင့္သံဃာ တစ္ပါးလွ်င္ နဝကမၼ အလွဴေတာ္ ဝမ္ ၃၀၀,၀၀၀

ဝါဆုိသကၤန္း အလွဴရွင္မ်ား

၁။ ကိုျမင့္ခုိင္ သကၤန္းဒြိစံု ၁စံု

၂။ ကိုသက္ႏိူင္ဦး ။

၃။ ကိုထြန္းထြန္းေအး ။

၄။ ကိုမင္းျမတ္သူ ။

၅။ ကိုျမတ္ကိုကိုထူး ။

၆။ ကိုေနမ်ဳးိ ။

၇။ ကိုသက္ဦးေမာင္ ။

၈။ ကုိခင္ေမာင္းဝင္း ။

၉။ ကိုလွထြန္း ။

၁၀။ ကုိေဇာ္ဦး ။

၁၁။ ကိုဟိဏ္းလတ္ ။

၁၂။ ကိုမ်ိဴးသန္းထိုက္ ။

၁၃။ ကိုဝင္းစိန္ ။

၁၄။ ကိုမ်ဳိးခုိင္ ။

၁၅။ ကိုခိုင္ ။

၁၆။ ကိုမ်ဳိးညြန္.ေအာင္ ။

၁၇။ ကိုေနဝင္းထြန္း ။

၁၈။ ကိုမ်ဳိးေဇာ္ထြန္း ။

၁၉။ ကိုစိုင္းေက်ာ္ ။

၂၀။ ကိုတုိးသူရ ။

၂၁။ ကိုသက္ေအာင္ ။

၂၂။ မိဘႏွစ္ပါး အမွဴးထား၍ ကိုလင္းလင္း+မဝင္းအိျဖဴ ။

ကိုရီးယား အလွဴရွင္မ်ား

ရန္ကုန္ျပည္ေတာ္ဦး ေက်ာင္းမတည္ အလွဴရွင္ဒကာမႀကီး 송정숙 할머니

ဝမ္ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ႏွင့္ အသင္းရံပံုေငြ US 600$

ရန္ကုန္ျပည္ေတာ္ဦး ေက်ာင္းအလွဴရွင္ 김만수(현상)+홍금표(UJUKA)

US ၂၀၀$

ွဖုူဆန္း ေယာဂီမ်ား ဝမ္ ၃၀၀,၀၀၀

လစဥ္အလွဴရွင္မ်ား

၁။ ကိုျမင့္ခုိင္ ဝမ္ ၅၀,၀၀၀

၂။ ကိုလွထြန္း ဝမ္ ၃၀,၀၀၀

၃။ ကိုေအာင္ထင္ေက်ာ္ ဝမ္ ၃၀,၀၀၀

၄။ ကိုေဇာ္သူရ ဝမ္ ၃၀,၀၀၀

၅။ ကိုဝင္းစိန္ ဝမ္ ၃၀,၀၀၀

၆။ကိုစိုးသီဟ ဝမ္ ၂၀,၀၀၀

၇။ ကိုရဲသီဟ ဝမ္ ၁၀,၀၀၀

၈။ ကိုေအာင္ေဇာ္လတ္ ဝမ္ ၁၀,၀၀၀

၉။ ကိုေဇာ္ဦး ဝမ္ ၁၀,၀၀၀

၁၀။ ကိုလြင္ ဝမ္ ၁၀,၀၀၀

၁၁။ ကိုမ်ဳိးလွဳိင္ဦး ဝမ္ ၁၀,၀၀၀

၁၂။ ကိုသက္လြင္ထူး ဝမ္ ၁၀,၀၀၀

၁၃။ ကိုဘုိဘို ဝမ္ ၁၀,၀၀၀

၁၄။ ကိုစိ္န္ဝင္း ဝမ္ ၁၀,၀၀၀

၁၅။ ကိုလင္းလင္း+မဝင္းအိျဖူဴ ဝမ္ ၁၀,၀၀၀

နဝကမၼ အလွဴရွင္မ်ား

၁။ အရုဏ္ေန.ဆြမ္း ကုသိုလ္ရွင္မ်ား ဝမ္ ၁၀၀,၀၀၀

၂။ ကိုေဇာ္မင္းႏိူင္+မဇာဇာ(ျမန္မာသူၿကီး) ဝမ္ ၂၀၀,၀၀၀(ပင့္သံဃာတစ္ပါးလွ်င္ ၅၀,၀၀၀)

၃။ ကိုေက်ာ္စိုးလင္း ဝမ္ ၂၀,၀၀၀

၄။ ကိုညီ ဝမ္ ၁၀,၀၀၀

၅။ ကိုစုိးျပည့္စံု ဝမ္ ၁၀,၀၀၀

၆။ ကိုေက်ာ္လင္းထြန္း ဝမ္ ၁၀,၀၀၀

၇။ ကိုသိန္းသန္းထြန္း ဝမ္ ၁၀,၀၀၀

၈။ ကိုေအးျမတ္ကို ဝမ္ ၁၀,၀၀၀

၉။ ကိုဆိုင္ ဝမ္ ၁၀,၀၀၀

၁၀။ မျဖဴျဖဴေအာင္ ဝမ္ ၁၀,၀၀၀

၁၁။ ျမရည္နႏၵာေအာင္ ဝမ္ ၅၀,၀၀၀

၁၂။ မယဥ္ပပထြန္း ဝမ္ ၁၅,၀၀၀

၁၃။ ကိုေအာင္သိန္း(သေဘာၤသား) US 10 $

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More