ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ အလွဴေတာ္ မွတ္တမ္း ~ pyidawoo

Pages

Thursday, July 8, 2010

အလွဴေတာ္ မွတ္တမ္း

. ဇြန္လ အလွဴရွင္မ်ား

... ၁။ မာဆန္း ညီအကိုမ်ား ဝမ္ ၁၀၀၀၀၀

၂။ ကိုျမင့္သူ ဝမ္ ၅၀၀၀၀

၃။ ကိုေပါေပါ ဝမ္ ၅၀၀၀၀

၄။ ကိုေက်ာ္လင္း ၀မ္ ၅၀၀၀၀

၅။ ကိုလွထြန္း ၀မ္ ၃၀၀၀၀

၆။ ကိုေအာင္ထင္ေက်ာ္ ၀မ္ ၃၀၀၀၀

၇။ ကိုသန္႔စင္ထြန္း+ကိုေဇာ္လင္းေထြး ၀မ္ ၃၀၀၀၀

၈။ ကိုမင္းမင္း ၀မ္ ၂၀၀၀၀

၉။ ကိုမင္းလတ္ ၀မ္ ၂၀၀၀၀

၁၀။ ကိုခန္႔တည္ၾကည္ ၀မ္ ၂၀၀၀၀

၁၁။ ကိုေဇာ္ဦး (ယန္ဆန္း) ၀မ္ ၂၀၀၀၀

၁၂။ ကိုေအးျမတ္ကို ၀မ္ ၂၀၀၀၀

၁၃။ ကိုရဲ၀င္းဟန္ ၀မ္ ၂၀၀၀၀

၁၄။ ကိုညီညီ ၀မ္ ၂၀၀၀၀

၁၅။ ကိုမင္းညီ ၀မ္ ၂၀၀၀၀

၁၆။ ကိုညီညီမင္းထြဋ္ ၀မ္ ၁၀၀၀၀

၁၇။ ကိုမ်ိဳးေဇာ္ ၀မ္ ၁၀၀၀၀

၁၈။ ကိုေက်ာ္လင္းထြန္း ၀မ္ ၁၀၀၀၀

၁၉။ ကိုေသာ္ဇင္ကို ၀မ္ ၁၀၀၀၀

၂၀။ ကိုစိန္၀င္း ၀မ္ ၁၀၀၀၀

၂၁။ ကိုရန္ပိုင္စိုး ၀မ္ ၁၀၀၀၀

ေရးသူ

နႏၵာ(ဧကမာၻ)

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More