ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ မဇၥ်ိမယာနအဖြဲ႕စံုညီအစည္းအေဝး ဖိတ္ၾကားလႊာ ~ pyidawoo

Pages

Thursday, February 10, 2011

မဇၥ်ိမယာနအဖြဲ႕စံုညီအစည္းအေဝး ဖိတ္ၾကားလႊာ

(ဘူဆန္း ၊ ကင္မ္ဟဲ) မဇၥ်ိမယာနအဖြဲ႕
အဖြဲ႕သူအဖြဲ႕သားေပါင္းတို႕ ခင္ဗ်ား
အဖြဲ႔၏ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာမ်ားကို စည္းေဝးတိုင္ပင္၍ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ၾကရန္ အဖြဲ႕ စံုညီအစည္းအေဝးကို ေအာက္ပါအတိုင္း က်င္းပၿပဳလုပ္မည္ၿဖစ္ပါသၿဖင့္ မပ်က္မကြက္ ၾကြေရာက္ရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။
ေနရာ......................... ကင္မ္ဟဲ ေရႊရြာစားေသာက္ဆိုင္
အစီအစဥ္....................ေန႔လည္ ၃နာရီ မွ ၄နာရီ တြင္ မုန္႕ဟင္းခါးႏွင့္ ဧည့္ခံေကြ်းေမြး
၄နာရီ မွ ၅နာရီ အစည္းအေဝး
၅ နာရီ တြင္ ၿပည္ေတာ္ဦးဆရာေတာ္ထံမွ ၾသဝါဒခံယူ၍ အစည္းေဝး ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားကို အတည္ၿပဳရန္

မွတ္ခ်က္။ ။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအညီအညြတ္ စည္းေဝးတိုင္ပင္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ေပးရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သီးၿခား အဆိုၿပဳလႊာၿဖင့္ ေဖာ္ၿပထားၿပီး e-mailၿဖင့္လည္း အသီးသီး
ေပးပို႕ထားပါမည္။အဖြဲ႕ဝင္အားလံုး မည္သူမဆို အဆိုၿပဳ အၾကံေပးႏိုင္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More