ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ အလွဴေတာ္မွတ္တမ္း ~ pyidawoo

Pages

Saturday, February 19, 2011

အလွဴေတာ္မွတ္တမ္း

... သီးသန္. အလွဴရွင္စာရင္း

...ဦးမ်ဳးိဦး + ေဒၚၿငိမ့္ၿငိမ့္စိုး

သုေတသနပါေမာကၡ၊ ဖူဆန္း ႏူိင္ငံျခားဘာသာသင္ တကၠသိုလ္၊

ကိုေဇာ္မင္းႏူိင္+မဇာဇာ ၂၅၀,၀၀၀ ဝမ္

ျမန္မာသူႀကီးစားေသာက္ဆိုင္၊ ဖူဆန္းၿမိဳ.။

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More