ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ OPMW မဇၥ်ိမယာန အဖြဲ. ~ pyidawoo

Pages

Sunday, February 20, 2011

OPMW မဇၥ်ိမယာန အဖြဲ.... မဇၥ်ိမယာနႏွင့္ဓမၼယာနအဖြဲ.၏ လူငယ္ဖြံ.ၿဖိဳးေရး လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္း

...မဇၥ်ိမယာန(ဓမၼယာန)အဖြဲ.၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအနက္ “ကေလး/လူငယ္မ်ားကို မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္ေလးစား အားကိုးမႈရွိေစသည့္ ပညာေရး” ကို ေပးရန္ဟူေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အရ ဒဂံုၿမိဳ.သစ္အေရွ့ပိုင္း အမွတ္ (၁၂)ရပ္ကြက္၌ Open School Program ကို စတင္အေကာင္အထည္ ေဖၚလ်က္ရွိပါသည္။

ယေန. စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိဘတို.က မေပးႏူိင္ေတာ့ေသာ အေတြးအေခၚ၊ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ၊ ကိုယ္က်င့္တရား လူမႈေရးဆိုင္ရာႏွင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းပညာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အခမဲ့ သင္ၾကားေပးသြားရန္ စီစဥ္ေနပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More