ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ Gim Hae ေဒသမွ အလွဴရွင္မ်ား ~ pyidawoo

Pages

Saturday, May 29, 2010

Gim Hae ေဒသမွ အလွဴရွင္မ်ား

Gim Hae ေဒသမွ ၅ လပိုင္းအလွဴရွင္မ်ား...

...၁။ ကိုသက္ခိုင္ထူး ၁၀၀၀၀
၂။ ကိုလြင္ ၁၀၀၀၀
၃။ ကိုေဇာ္ဦး ၁၀၀၀၀
၄။ကိုသီဟ ၁၀၀၀၀
၅။ကိုေက်ာ္ဘိုဘိုေအာင္ ၁၀၀၀၀
၆။ကို၀င္းစိန္ ၃၀၀၀၀
၇။ကိုမ်ိဳးလြင္ဦး ၁၀၀၀၀
၈။ကိုသက္လြင္ထူး ၁၀၀၀၀

နႏၵာ

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More