ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ တရားပြဲ အလွဴရွင္မ်ား ~ pyidawoo

Pages

Sunday, May 23, 2010

ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ တရားပြဲ အလွဴရွင္မ်ား

ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ တရားပြဲ အလွဴရွင္မ်ားစားရင္း.....

ုိ႔...၂၃.၅.၂၀၁၀ ေန႔၊ဒုတိယ အၾကိမ္ေျမာက္ တရားပြဲအတြက္ ဓမၼပူဇာလွဴဒါန္းေသာ အလွဴရွင္မ်ားမွာ-

၁။ကိုေအာင္ကိုကိုမ်ိဳး ၂၀၀၀၀
၂။ကိုသန္႔ဇင္ထြန္း ၂၀၀၀၀
၃။ကိုတင္ထြန္းလြင္ ၁၀၀၀၀
၄။ကိုလွထြန္း ၃၀၀၀၀
၅။ကိုညြန္႔လွိဳင္ ၂၀၀၀၀
၆။ကိုမင္းမင္း ၂၀၀၀၀
၇။ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ျမင့္ ၁၀၀၀၀
၈။ကိုထြန္းထြန္းေအး ၁၀၀၀၀
၉။ကိုစိန္၀င္း ၁၀၀၀၀
၁၀။ကိုေက်ာ္မင္းဟန္ ၁၁၀၀၀
၁၁။ကိုျမတ္ေဇာ္ေအာင္ ၁၀၀၀၀
၁၂။ကိုသက္ဦးေမာင္ ၃၀၀၀၀
၁၃။ကိုခင္ေမာင္၀င္း ၂၀၀၀၀
၁၄။ကိုသက္ခိုင္ထူး ၁၀၀၀၀
၁၅။ကို၀င္းစိန္ ၁၀၀၀၀
၁၆။ကိုေက်ာ္မင္းႏုိင္ ၃၀၀၀၀
၁၇။ကိုေအာင္ေဇာ္လတ္ ၁၀၀၀၀
၁၈။"DAOU"다우 စက္ရံု ၁၅၀၀၀၀
၁၉။ကိုသန္႔ဇင္ထြန္း ၂၀၀၀၀
၂၀။ကိုေဇာ္လင္းထြန္း ၄၀၀၀၀
၂၁။ကိုေဇာ္၀င္းထြန္း ၃၀၀၀၀
၂၂။ဦးစံရင္+ေဒၚတင္ရွိန္ ၁၀၀၀၀
၂၃။ကိုေအာင္ထင္ေက်ာ္ ၃၀၀၀၀
၂၄။ကိုမင္းညီ ၁၀၀၀၀
၂၅။ကိုတိုးသူရ ၁၀၀၀၀
၂၆။ကိုညီညီ၀င္း ၁၀၀၀၀
၂၇။ကိုေဇာ္လင္းထြန္း ၁၀၀၀၀

နႏၵာ

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More