ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ သီးသန္. အလွဴရွင္မ်ား ~ pyidawoo

Pages

Tuesday, May 18, 2010

သီးသန္. အလွဴရွင္မ်ား

ကိုရီးယား ရုိးရာ ဗုဒၶေန.အလွဴ

이명연 보살 (ဂ်ဲဂ်ဴးဒုိး) သစ္သီး တစ္ဖာႏွင့္ ဆြမ္းစားရိတ္အလွဴ ၂၀၀,၀၀၀ ဝမ္

ကိုလွထြန္း (ဖူဆန္း) ဘုရား သစ္သီးပြဲ

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More