ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ အဖဲြ႕၏ပညာပါရမီလုပ္ငန္းမ်ားကုိအဖြဲ႕႔၀င္မ်ားသိရွိ၀မ္းေၿမာက္ၾကပါေစ။ ~ pyidawoo

Pages

Wednesday, May 8, 2013

အဖဲြ႕၏ပညာပါရမီလုပ္ငန္းမ်ားကုိအဖြဲ႕႔၀င္မ်ားသိရွိ၀မ္းေၿမာက္ၾကပါေစ။

အဖဲြ႕၏ပညာပါရမီလုပ္ငန္းမ်ားကုိအဖြဲ႕႔၀င္မ်ားသိရွိ၀မ္းေၿမာက္ၾကပါေစ။

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More