ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ ကိုးရီးယား တကၠသိုလ္ ပညာသင္ဆု ~ pyidawoo

Pages

Wednesday, May 8, 2013

ကိုးရီးယား တကၠသိုလ္ ပညာသင္ဆု

...

ကိုးရီးယား တကၠသိုလ္ ပညာသင္ဆု
... PUKYONG NATIONAL UNIVERSITY တြင္ B.A./B.Sc. ဘြဲ႕ ၄ ႏွစ္ ပညာသင္ဆု

(ေက်ာင္းလခ+အေဆာင္ + ေဆးအာမခံ ၄ႏွစ္ စာ ဝမ္သိန္း ၄၀၀ ပညာသင္ဆု)
ကိုးရီးယားခရီးစားရိတ္ မိမိဘာသာက်ခံရမည္။

၂၀၁၃ ခု ၉ လပိုင္း ေဆာင္းဦး ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္တက္ေရာက္ရမည္။

၂၀၁၃ ခု ၆ လ ၂၀ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ တင္ရမည္။
...
ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသူမ်ား
၁။ TOPIK အဆင့္ ၃ ႏွင့္ အထက္
၂။ ၁၀တန္းေအာင္
၃။ အသက္ ၂၁ႏွစ္


မွတ္ခ်က္* ၁၀ တန္း အမွတ္ေကာင္းသူမ်ား အသက္ ကန္႔သန္႔ခ်က္ ေလွ်ာ့ေပါ့စဥ္းစားမည္။

ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္ ၂၀၁၃ခု ၅လ၂ရက္

ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ ၁။ျပည္ေတာ္ဦး ျမန္မာ ကိုးရီးယား လူငယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးေက်ာင္း
၂။ဆရာေဇာ္ျမင့္ေက်ာင္း

လူေတြ႕ ။ ။ ၂၀၁၃ ခု ၅လ ၃~၅ရက္ နံနက္ ၉~၁၁နာရီ

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More