ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ “မဇၥ်ိမယာန”၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာ ~ pyidawoo

Pages

Wednesday, December 29, 2010

“မဇၥ်ိမယာန”၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာ

... ကိုရီးယားမွာ တရားေဟာတရားျပရင္း ေတြ.ၾကံဳခဲ့ရသည့္ အေတြ.အၾကံဳ မ်ားစြာအနက္ ေနရာတုိင္းလုိလုိ ထိပ္တုိ္က္ေတြ.ရသည့္ကိစၥမွာ မဟာယာန (ဒဲဆြန္းင္ 대승) ႏွင့္ ဟီနယာန (ဆိုးဆြန္းင္소승)ဆုိသည့္ အယူအဆပါ။တို.က ဟီနယာန (ဆိုးဆြန္းင္소승)မဟုတ္ဘူး။ မူလအရင္းခံ ေထရဝါဒပါလုိ. သမိုင္းနဲ. ခ်ီၿပီးရွင္းျပရတာက အၿကိမ္ေပါင္းမနည္းပါ။ ရွင္းျပခ်ိန္မရလုိ. မတူဘူးဆိုတာနဲ.တင္ စကားျဖတ္ခဲ့ရတာလည္း ရွိပါတယ္။ အခု ေနာက္ပုိင္းေတာ့ ဘုန္းႀကီးက တုိ.က မဟာယာန(ဒဲဆြန္းင္ 대승)လညး္ မဟုတ္ဘူး။ ဟီနယာန (ဆိုးဆြန္းင္ 소승)လညး္ မဟုတ္ဘူး။ ဓမၼယာန(ေဗာ့ပ္ဆြန္းင္ 법승)ပါလို. ေျပာလုိက္တယ္။

...မဟာယာန (ဒဲဆြန္းင္ 대승) နဲ. ဟီနယာန (ဆိုးဆြန္းင္ 소승)ဆိုတဲ့ စကား ေတြက ဘုရားေဟာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀ေက်ာ္မွ ေနာက္လူေတြ ေျပာတဲ့စကားပါ။ ဘုရားေဟာ ပိဋကသံုးပံု ထဲမွာ မဟာယာန (ဒဲဆြန္းင္ 대승) နဲ. ဟီနယာန (ဆိုးဆြန္းင္소승)ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို မရွိဘူး။ ဓမၼယာန (ေဗာ့ပ္ဆြန္းင္법승)ဆုိတာေတာ့ရွိတယ္။ သံယုတၱနိကာယ္ မဟာ ဝဂၢသံယုတ္ ဇာဏုေသာဏိသုတ္မွာ မဂၢင္ရွစ္ပါးကုိ ဓမၼယာန (ေဗာ့ပ္ဆြန္းင္법승)လို. ဘုရားေဟာ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တုိ.က ဘုရားမေဟာတဲ့ (ဒဲဆြန္းင္대승)၊ ဟီနယာန (ဆိုးဆြန္းင္소승)ဆိုတဲ့ အယူအဆေတြကို အယံုအၾကည္ မရွိဘူး။ ဘုရားေဟာ မဂၢင္ရွစ္ပါး ဓမၼယာန(ေဗာ့ပ္ဆြန္းင္법승)ဆုိတဲ့ မူလအရင္းခံကိုသာ ယံုၾကည္ ပါတယ္။ အုပ္စုကြဲေတြထဲ ပါဝင္ရင္ အုပ္စု ခဲြတည္ေထာင္သူ (နာဂဇုနစသူတို.)ရဲ. သာသနာဝင္ ရဟန္းျဖစ္မွာလား။ ဘုရားသာသနာဝင္ ရဟန္းျဖစ္မွာလားဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ သံသယျဖစ္စရာပဲ။ ဘုရားမဟုတ္္တဲ့သူရဲ.စကားကို ဘုရား ေဟာထက္ ပိုၿပီးယံုၾကည္စရာ ပိုၿပီးအခုိင္အမာအေလးအနက္ထားစရာ ဘာ အေၾကာင္းမွ မျမင္ပါဘူူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘုန္းႀကီးတုိ.ရဲ အဘိဓာန္မွာ မဟာယာန ဟီနယာန ဗုဒၶဘာသာ ဆုိတာမရွိပါ။ဓမၼယာနဗုဒၶဘာသာပဲ ရွိပါတယ္လုိ. စကားကပ္ေျပာေတာ့ သေဘာက်ၾကတယ္။

အဲဒီစကားကိုု အေၾကာင္းျပဳ ျပီး ဖူဆန္းက ဘုန္းႀကီးရဲ. တုိက္ခန္းေက်ာင္းကို ျမန္မာဒကာဒကာမေတြက ျပည္ေတာ္ဦးလို. ေခၚၾကေပမယ့္ ကိုရီးယား ဒကာ ဒကာမေတြက ဓမၼယာနလို.ပဲ ေခၚၾကပါေတာ့တယ္။ ကိုရီးယားလုိ ဒဲဆြန္းင္ (대승မဟာယာန) ဆိုးဆြန္းင္ (소승 ဟီနယာန)ဆိုတဲ့ စကားလံုးေတြနဲ. ယွဥ္ၿပီး ေဗာ့ပ္ဆြန္းင္ (법승 ဓမၼယာန) ဆုိတာေလးက မွတ္သားလုိ.လညး္ လြယ္ကူၿပီး ထိေရာက္တဲ့ အဆိုျပဳခ်က္ပါေနလို. သေဘာက်ၾကတာလို.ေျပာၾကပါတယ္။

ဒါနဲ.ပဲ ကိုးရီးယား ေယာဂီ ဒကာဒကာမေတြ အဖြဲ.ဖြဲ.ၾကတဲ့အခါ အဖြဲ.နဲ ေက်ာင္းနာမည္ကိုဓမၼယာနရိပ္သာ၊ ကိုရီးယားလုိ (법승 센터) ေဗာ့ပ္ဆြန္းင္ လို.ပဲ အမည္ခံျဖစ္သြားပါတယ္။ အဲဒီ နာမည္နဲ.ပဲ ဆူးေယာင္းခရိုင္ အခြန္ရံုးက စီးပြားေရးႏွင့္ မစပ္ဆုိင္ေသာ အဖြဲ.အစည္း မွတ္ပံုတင္ အမွတ္ ၆၁၇-၈၀-၁၇၃၆၈ ျဖင့္ တရားဝင္ အဖြဲ.အစည္းအျဖစ္ (-၁၂-၁၀) ရက္စြဲနဲ. အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္ပုံတင္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ဒါက နာမည္နဲ. ပါတ္သက္လုိ. ဆက္စပ္ရာရာ အေၾကာင္းေတြ ေျပာျပတာပါ။

ဒီႏွစ္ ၂၀၁၀ ၂လပိုင္း ဖူဆန္းမွာ တုိက္ခန္းေက်ာင္းေလး တည္လုိက္တဲ့ အခ်ိန္က စလို. ကိုရီးယား ဒကာဒကာမမ်ားအတြက္ ဗုဒၶဘာသာ၏ အႏွစ္သာရႏွင့္ ဝိပႆနာ တရား ဆယ္ရက္သင္တန္း ႏွစ္ႀကိမ္။ အပတ္စဥ္ တစ္ပတ္္ႏွစ္ရက္ တစ္ရက္လွ်င္ (၂)နာရီ စစ္တပ္ဓမၼာရံုမွာ တရားထုိင္ျခင္း လစဥ္ ပထမဆံုး စေနေနတုိင္း ေန. (၂)နာရီမွ ည (၉)နာရီခြဲအထိ တရားရႈၽမွတ္ျခင္းမ်ားကို ၿကီးၾကပ္ေဟာေျပာျပသ ေပးခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္း ဘုန္းႀကီးရဲ. ကိုရီးယား တရားပြဲေတြ သင္တန္းေတြမွာ ေငြေၾကးခြဲတမ္းခ် သတ္မွတ္ ေကာက္ခံေနတာ ေတြ.လာ သိလာရပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးအေနနဲ. ကိုယ့္ကို က်ဴရွင္ဆရာငွားသလုိ ေငြေပးၿပီး သင္ခုိင္းသလိုမ်ဳိး ခံစားရလုိ. ရွက္လညး္ရွက္ စိတ္မေကာငး္လည္း ျဖစ္မိပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးက ဓမၼပူဇာအေနနဲ. ပူေဇာ္ခ်င္လို. မိမိသဒၶါတရားအေလ်ာက္ လွဴဒါန္းတာကို လက္ခံတာကလြဲလို. ဘုန္းႀကီးရဲ. တရားနာရင္ ေငြ ဘယ္ေလာက္ အလွဴ ထည့္ဝင္ရမယ္ ဆုိတာမ်ဳိး မသတ္မွတ္ဖုိ.” ေျပာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ အံ့ၾသ ၾကတယ္။ ဘုန္းႀကီးရဲ. တရားလညး္မဟုတ္ဘူး။ ဒါ ဘုရားတရားေတာ္ေတြပါ။ တရား ေရာင္းစားတဲ့သူပဲ ျဖစ္မယ္ သာသနာျပဳျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူးလို. ေျပာေတာ့ လညး္ ေတာ္ေတာ့္ကို ေရွာ့ျဖစ္ၾကတယ္လုိ. ေျပာပါတယ္။ သူတို.ဆီမွာက ရိုးရာလုိ ျဖစ္ေနတာကိုး။ အခမဲ့ဆုိတာကို သိပ္ အယံုအၾကည္ မရွိသလို နားမလည္ဘူး လို.လညး္ ေျပာၾကပါတယ္။ အစမွာ အခမဲ့ဆုိုၿပီး ေနာက္က်ရင္ မဟားဒယား အလွဴခံမွာေၾကာက္လို. သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ေျပာထားမွ စိတ္ရွင္းတယ္။ သူတုိ.တတ္္ႏူိင္တဲ့ ၾကည္ျဖဴတဲ့ ပမာဏဆိုရင္ လွဴမယ္ လာမယ္ မဟုတ္ရင္ မလာဘူး ဆိုတဲ့သူလညး္ရွိၾကတယ္။ သူတုိ.ကိုေတာ့ အျပစ္မတင္ပါဘူး။ သူတုိ.လညး္ အေတြ.အႀကံဳရွိလို.ေနမွာေပါ့။ သူတုိ.ယဥ္ေက်းမႈေပါ့ေလ။ ဒီ ကိစၥေတြ ေျပာရတာ ရွက္စရာပါပဲ။ လာခ်င္လာ မလာခ်င္ေန ရွိတဲ့လူကိုပဲ သင္မယ္လို. ဘုန္းႀကီးက လံုးဝမေလၽွာ.ဘဲ အျပတ္ေျပာလုိက္မွ အဆံုးမေတာ့ ဘဏ္စာရင္ ဖြင့္ၿပီး မိမိ သဒၶါတရားအေလ်ာက္ အလွဴေငြ ထည့္ၾကမယ္လို. အားလံုးသေဘာတူ စီစဥ္ၾကပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးက တုိ.အတြက္ေတာ့မလွဴနဲ. ျမန္မာျပည္ ပညာေရး အစရွိတဲ့ လူမႈကူညီေရး ပရဟိတအလွဴအျဖစ္ လွဴပါလို. ေျပာထားပါတယ္။

ဒီတစ္ႏွစ္ သူတို.စုထားတာ သိန္းတစ္ရာ နီးပါးေလာက္ ရွိေနပါတယ္။ ဒါနဲ. ဒီေငြ ဘယ္လို က႑ေတြမွာ ဘယ္လုိုသံုးမလဲ စဥ္းစားၾကပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးက သူတို.ကို ျမန္မာျပည္ရဲ. အေျခအေနကို ေျပာျပပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ သိပ္ခ်မး္သာတဲ့ မိဘေတြက သားသမီးကို ႏူိင္ငံရပ္ျခားကို ပုိ.လႊတ္ ပညာသင္ေပးတာရွိတယ္။ တစ္ခ်ဳိ.က ျပည္တြင္းမွာဆိုေပမယ့္ သားသမီးေတြကို အင္တာေနရွင္နယ္ေက်ာင္း၊ အုိင္အယ္လ္ဘီစီ စသည္မွာ ထားတယ္။ တစ္ခ်ဳိ.က ေဘာ္ဒါ တစ္ခ်ဳိ.က ဝုိင္း တစ္ခ်ဳိ. က်ဴရွင္ေကာင္းေကာင္း စသည္ေပါ့ေလ။ အဲဒီလို တတ္ႏိူင္တဲ့လူေတြအတြက္ကေတာ့ မလိုေတာ့ဘူး။

သုိ.ေသာ္ မိဘက ဆင္းရဲလြန္းလုိ. ေက်ာင္းကို မေနရတဲ့ ကေလးေတြ လံုးဝ ပညာသင္ခြင့္မရရွာတဲ့ ကေလးေတြ ရန္ကုန္လို. ျမိဳ.ႀကီးွမွာေတာင္ အေရအတြက္ မနည္းပါဘူး။ အဲဒီလုိ ကေလးမ်ဴိးေတြကို ဦးတည္ၿပီး ကူညီဖုိ.။ ဆယ္တန္းေအာင္မွ ဘြဲ.ရမွ မဟုတ္ပါ။ ဘြဲ.လက္မွတ္သာရၿပီး ဘာမွ ေသေသခ်ာခ်ာ မသိမတတ္သူေတြ လူစြမ္းလူစ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ ည့ံဖ်င္းၿပီး အျဖစ္မရွိသူမ်ား အမ်ားအျပားရွိေၾကာင္း။ ဒါေၾကာင့္

(၁) အေျခခံ

စိတ္ထားေကာင္းေအာင္ အသိအလိမၼာ ရွိေအာင္။ အသက္ေမြးမႈ အတတ္ ပညာတစ္ခုခု ဂဃနဏ တတ္ေျမာက္ေအာင္ ကိုယ့္ကိ္ုယ္ကို ယံုၾကည္ အားကိုးမႈရွိေစတဲ့ ပညာေရး ဘယ္လုိေပးမလဲ ဆုိတာကို နည္းလမ္းရွာ ကူညီရန္

(၂) ပါရမီရွင္

အဲဒီကေလးေတြထဲက တစ္ရာမွာတစ္ေယာက္ဆုိတာလုိ အင္္မတန္ ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္သူမ်ား ေတြ.ပါက ေက်ာင္းထားေပးၿပီး အထူးတလည္ ေစာင့္ေရွာက္ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးရန္။ (အႏုပညာ၊ အားကစား စသည္လည္း နည္းတူ)

(၃) ပညာေတာ္သင္

အထက္တန္းစာေမးပြဲ ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္ပါလ်က္ တကၠသိုလ္တက္ရန္ ေငြ အခက္အခဲရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာေတာ္သင္ဆု ေငြပေဒသာပင္ စုိက္ထူထားရန္။

(၄) ႏိူင္ငံျခား ပညာသင္

ကိုရီးယားႏူိင္ငံတြင္ မိမိစားရိတ္ျဖင့္ ေက်ာင္းတက္လုိသူမ်ားရွိပါက ပြဲစားခ ေငြကုန္ေၾကးက် မရွိေစဖို. အခမဲ့တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

(၅) စားရမဲ့ ေသာက္ရမဲ့ အားကုိးရာမဲ့ ကေလးႏွင့္ လူအုိမ်ားကို အစားအေသာက္ႏွင့္ အဝတ္အထည္စသည္ ေကၽြးေမြးေထာက္ပံ့ရန္ လုိလားေၾကာင္း အဆိုျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။

ဓမၼယာန ကိုရီးယားေယာဂီအဖြဲ.ေတာ့ ျဖစ္ေျမာက္သြားၿပီ။ တစ္ဆက္တည္း ဘုန္းႀကီးတုိ. ျမန္မာ ဒကာဒကာမမ်ားလညး္ အဖြဲ.အစည္းတည္ေထာင္ၿပီး ပရဟိတ တတ္စြမ္းသမၽွ လုပ္ၾကဖုိ. တုိ္က္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ ဘုန္းႀကီး ကိုရီးယား မေရာက္ခင္က အဖြဲ. ဖြဲ.စည္းဖူးေသာ္လညး္ ဖြဲ.လုိက္ပ်က္လုိုက္နဲ. နွစ္ႀကိမ္သံုးႀကိ္မ္ရွိၿပီလို. ဒကာေတြ ေျပာတာ ျပန္ၾကားသိရပါတယ္။ အေတြးအေခၚရွိရွိ ခံယူခ်က္မွန္မွန္ ယံုၾကည္ခ်က္ ခုိင္ခုိင္မာမာနဲ. စိတ္တူ ဆႏၵတူ အသိတူ ညီမွ်တဲ့ စြန္းၿကဲမႈနဲ. ႀကိဳးစားၾကရင္ ျဖစ္မွာ ပါ။ ဘုန္းႀကီးလညး္ ဝုိင္းပါ့မယ္လို. တို္က္တို္က္တြန္းတြန္း နဲ. (၁၂-၁၂-၁၀) တနဂၤေႏြေန.မွာ အသင္းကို စတင္ ဖြဲ.စည္းျဖစ္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။

အဖြဲ.နာမည္ေရြးၾကတဲ့အခါ မဇၥ်ိမယာန ကို အႀကိဳက္္မ်ားလို. “မဇၥ်ိမယာနအဖြဲ.”

THE ORGANIZATION FOR PRATICAL MIDDLE WAY (OPMW) လုိ. အမည္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ (၂၆-၁၂-၁၀)မွာေတာ့ ဂြမ္ဂ်ဴးကဒကာေတြ စုေပါင္း အသင္းဝင္အခမ္းအနား ဂြမ္ဂ်ဴးျမိဳ. ခီလ္ဆန္းင္ဆာမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘူေဖ်ာင္းမွာေတာ့ ဒကာခင္လိႈင္ဆီမွာ ေဖာင္ပို.ထားၿပီး ဘုန္းႀကီးႏွင့္ စပ္ရာ ဒကာဒကာမမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားထားလုိ္က္ပါတယ္။ အီဝါ မိန္းခေလး တကၠသိုလ္မွာ ပီအိတ္ခ်္ဒီ လုပ္ေနတဲ့ ဆရာမ ေရႊမာသန္းနဲ. ဆိုးလ္ ဗိုးရီးဆူးရိပ္သာမွာေတြ.လုိ. စကားေျပာရင္း သူကလည္း အားရဝမ္းသာ “တပည့္ေတာ္နဲ. ရည္ရြယ္ခ်က္ တူတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္လည္း အဖြဲ. ဝင္မယ္”ဆိုၿပီး အသင္းဝင္ပံုစံ ကိုေရွ.တြင္ျဖည့္ၿပီး အဖြဲ.ဝင္ခဲ့လုိ. ဝမ္းေျမာက္ ၾကည္ႏူးမိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ျပန္ေရာက္ရင္လည္း အေၾကာင္းညီညြတ္ရင္ ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ. ေျပာဆုိျဖစ္ၾကပါေသးတယ္။

အဖြဲ.အစည္းဖြဲ.ဖုိ. ဒကာေတြကို ေဆာ္ၾသေနတာေတာ့ ၾကာပါၿပီ။ ဒကာေတြလညး္ တစ္ပတ္မွာ တနဂၤေႏြတစ္ရက္ေတာင္ ပံုမွန္ နားၾကရတာ မဟုတ္္ေတာ့ စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္ပါ မျဖစ္ႏူိင္ၾကရွာပါဘူး။ ဒီအခ်ိန္မွာ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ကိုရီးယား “ဓမၼယာန” အဖြဲ.က တရားဝင္မွတ္ပံုတင္နဲ. ျဖစ္လာေတာ့ ဘုန္းႀကီးလညး္ ျမန္မာအဖြဲ. ျဖစ္ေအာင္ဖြဲ.ဖုိ. တိုက္တုိက္တြန္းတြန္း လုပ္ျဖစ္ သြားတာမို.လုိ “မဇၥ်ိမယာန”အဖြဲ. ရဲ. ျမစ္ဖ်ားခံရာသည္ “ဓမၼယာန” အဖြဲ.လို. ေျပာရင္လညး္ မမွားပါဘူး။ ျမစ္ဖ်ားခံရာက စေတာ့စလုိက္ၿပီ။ အျဖစ္ရွိေအာင္ လုပ္ဖုိ. ရည္ရွည္တည္တံ့ေအာင္လုပ္ဖုိ. အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားရပါဦးမည္။

အာရမၻ၊ နိကၠမႏွင့္ ပရကၠမတဲ့ ဝီရိယသံုးျဖာ

မ်ားသတၱာ သိဒၶိၿပီးေအာင္ ပြားၾကေစရာ။

တုိ. အမ်ဳိးသား ေရႊျမန္မာ

ကိုးကြယ္တာ ရတနာ “သံုး” ေပမို.

ေလာင္းျမတ္စြာ ပါရမီခရီးကို

စံျပဳကာ နည္ယူမွီးၾကပါစို.ကြယ္။

ပြားေစရာ ဝီရိယသံုးကို

စိတ္ႀကီးဝင္ အားကုန္ရုန္းလိုက္မယ္။

က်ဳံးလုိက္ ေရႊဘုန္း။

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More