ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ အသင္းျဖစ္ေျမာက္ေရး ~ pyidawoo

Pages

Saturday, December 25, 2010

အသင္းျဖစ္ေျမာက္ေရး

“မဇၥိ်မယာန အသင္း(မူၾကမ္း)”

“မဇၥိ်မယာန အသင္း(မူၾကမ္း)”

အသင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ ျမတ္္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္္ႀကီး ညႊန္ျပသည့္ ဒုကၡကင္းရာ
နိဗၺာန္ကို ပန္းတုိင္ထား၍ မဂၢင္ရွစ္ပါးကို လမ္းစဥ္ အျဖစ္ ခံယူလ်က္ ပါရမီ ျဖစ္ေၾကာင္း အက်င့္
ေကာင္းမ်ားကို စြမ္းစြမ္းတမံ က်င့္သံုးရြက္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ျပီး တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္း ပါသည္။

အသင္း၏ အမည္။ ။ မဇၥိ်မယာန (မဂၢင္ရွစ္ပါး မဇၥ်ိမလမ္းစဥ္ ယာဥ္ေတာ္ႀကီး)

အသင္း၏လုပ္ငန္းစဥ္။ ။ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာႏွင့္ လူမွဳေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး မည္သည္႔
အေရးမဆို ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ဖို႔ရာ ပညာသည္သာ အခရာျဖစ္သည္။ “ပညာသမာ အာဘာ
နတၳိ” ဘုရားေဟာလည္းရွိသည္။ “ဆင္းရဲျခင္းမွ ထြက္ရပ္လမ္းသည္ ပညာေရးသာျဖစ္သည္” ဟူေသာ ပညာရွင္မ်ား၏ သုေတသန ရလဒ္မွန္မ်ားသည္လည္း အထင္အရွား ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
၏ အနာဂါတ္သည္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔၏ ပညာရည္ေပၚ၌ မူတည္ေနသည္။ ပညာ ပါရမီေျမာက္
ပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ပဓာနျပဳ၍ ဆက္စပ္ရာရာ က်န္းမာေရး လူမွဳေရး ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ားကို တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လုပ္ငန္းတြင္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ အေနအားျဖင့္ အားၾကိဳး မာန္တက္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္။
အသင္းသားအရည္အခ်င္း။ ။ စိတ္ထားေကာင္း၊ အေျပာေကာင္း၊ ကိုယ္က်င့္ေကာင္း၊ အေတြး အေခၚေကာင္း၊ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ေကာင္းႏွင့္ ျပည့္စံုသူ/ျဖည့္ဆည္းသူမ်ား ျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္။

အၾကံျပဳလႊာေရးရန္……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

မွတ္ခ်က္။ ။ အထက္ေဖာ္ျပပါ မည္သည့္အခ်က္ကိုမဆို အသင္းစံုညီ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ႏွဳတ္ပယ္ ျဖည့္စြက္ႏူိင္သည္။
အသင္းဖြဲ.စည္းပံု၊ အသင္းစည္းကမ္း၊ အသင္းရံပံုေငြ၊ အသင္းတိုက္ျဖစ္ေျမာက္ေရး စသည္ကိုလည္း အညီအညြတ္ စည္းေဝးတုိင္ပင္၍ ဆရာေတာ္၏ ၾသဝါဒကိုခံယူၿပီး အမ်ားဆႏၵႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါမည္။

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More