ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ အလႉေတာ္မွတ္တမ္း ~ pyidawoo

Pages

Tuesday, December 28, 2010

အလႉေတာ္မွတ္တမ္း

လစဥ္အလႉရွင္ စာရင္း(ႏိုဝင္ဘာလ)
ကိုၿမင့္ခိုင္(ဖူဆန္း) ေသာက္ေရသန္႕ ေရပူ/ေရေအး ၅၀,၀၀၀ ဝမ္

ကိုရဲသီဟ(ဂြမ္ဂ်ဳး) စတုပစၥယဒါန ၂၀,၀၀၀ ဝမ္

ကိုလွထြန္း(ဖူဆန္း) လွ်ပ္စစ္မီး ၃၀,၀၀၀ ဝမ္

ကိုေဇာ္သူရ(ကင္မ္ဟဲ) အင္တာနက္ဖုံး ၃၀,၀၀၀ ဝမ္

ကိုလင္းလင္း + မဝင္းအိၿဖဴ(ကင္မ္ဟဲ) ဒိုရွီးဂတ္စ္ ၁၅,၀၀၀ ဝမ္

ကိုေက်ာ္လိႈ္င္ထြန္း (ဘူေဖ်ာင္းင္) စတုပစၥယ ဒါန ၂၀,၀၀၀ ဝမ္

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More