ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ မဇၥ်ိမယာန အဖြဲ. ဖြဲ.စည္းျခင္း ~ pyidawoo

Pages

Sunday, December 26, 2010

မဇၥ်ိမယာန အဖြဲ. ဖြဲ.စည္းျခင္း. (၁၂-၁၂-၁၀) တနဂၤေႏြေန.တြင္ ဖူဆန္း ဗုဒၶဘာသာ အသင္းတိုက္၌ မဇၥ်ိမယာန အသင္းအဖြဲ.ကို ဖြဲ.စည္းတည္ေထာင္ရန္ အေျခခံမူၾကမ္းႏွင့္ အသင္းဝင္ပံုစံကို အဆိုျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ဖူဆန္း၌ ဘာသာေရး လူမႈေရး အဝဝကို ပရဟိတစိတ္ထား အျပည့္အဝျဖင့္ အစဥ္တစိုက္ ႏိႈးေဆာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသူ ကိုလွထြန္းကို ပထမဦးဆံုး အသင္းသားအျဖစ္ အသင္းဝင္ရန္ ဆရာေတာ္က တုိက္တြန္း၍ မဇၥ်ိမယာန အဖြဲ.ဖြဲ.စည္းျခင္းကို စတင္ ခဲ့ပါသည္။

တူညီေသာ ~စိတ္ထား၊ ဆႏၵ၊ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ စြန္.ၾကဲေပးကမ္းမႈ၊ ကိုယ္က်ဳိးစြန္. အနစ္နာခံမႈ၊ အမ်ားအက်ဳိး သယ္ပုိးမႈတုိ.ျဖင့္ ပါရမီေျမာက္ လုပ္ငန္းမ်ားးကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ မဇၥ်ိမယာန အဖြဲ.ဝင္ အျဖစ္ လက္တြဲပါဝင္ၾကပါရန္ ႏိႈးေဆာ္တိုက္တြန္း လုိက္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More