ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ 천안 (ေခ်ာန္နန္) ဒကာမ်ား၏ ကုသိုလ္ေတာ္ ~ pyidawoo

Pages

Tuesday, March 29, 2011

천안 (ေခ်ာန္နန္) ဒကာမ်ား၏ ကုသိုလ္ေတာ္... (၂၇-၃-၁၁)ရက္ တနဂၤေႏြေန. ေခ်ာန္နန္한성 아파트ေနွ ဒကာမ်ား၏ ကုသိုလ္ေတာ္

...မဇၥ်ိမယာန အဖြဲ.ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဒကာကိုကိုေမာင္၊ သန္.ဇင္ဦး၊ ႏူိင္ဝင္းထြန္း၊ ဝင္းႏူိင္သိန္းႏွင့္ သူငယ္ခ်င္း တစ္စုတုိ.၏ ပင့္ေလွ်ာက္ခ်က္အရ ႂကြေရာက္၍ သာသနာအတြင္းသား ဒကာမ်ား၏ ေလာကီေလာကုတၱရာ ႏွစ္ျဖာအက်ဳးိ ေမွ်ာ္ကိုုးရည္သန္လ်က္ ရဟန္းက်င့္ဝတ္ မခၽြတ္ေစရန္ ျဖည့္ဆညး္ခြင့္ ရခဲ့ျပန္ပါသည္။ ျမင္သူၾကားသူ အတူကုသုိလ္ယူႏူိင္ၾကပါေစေသာ္။

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More