ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ အန္ေဆာင္းညီအကိုမ်ား၏ ဝါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴပြဲ(ဓါတ္ပံုမ်ား) ~ pyidawoo

Pages

Monday, July 11, 2011

အန္ေဆာင္းညီအကိုမ်ား၏ ဝါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴပြဲ(ဓါတ္ပံုမ်ား)

... ၁၃၇၃ခုႏွစ္ ဝါဆိုလဆန္း(၁၀)ရက္ တနဂၤေႏြေန.

...
0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More