ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ သီးသန္႕အလွဴရွင္စာရင္း ~ pyidawoo

Pages

Tuesday, July 5, 2011

သီးသန္႕အလွဴရွင္စာရင္း

ဝါဆိုအလွဴေတာ္ သီးသန္႕အလွဴရွင္စာရင္း
ယာန္စန္းစီတီး ၁၁၀၀၀၀
ဦးေက်ာ္၀င္း ေဒၚႏြဲ႔ၾကည္ ၁၀၀၀၀၀
ကိုေဇာ္မင္းႏိုင္ မဇာဇာ သမီး ဇင္၀တီႏိုင္ ၁၀၀၀၀၀
mononok မိသားစု ၉၄၀၀၀
ေစာေနလင္းထြန္း ၁၅၀၀၀
တင္ထြန္းလင္း ၂၀၀၀၀
ကိုလွသိန္း ၁၀၀၀၀
ဦးဥဂၢါေမာင္ ၅၆၀၀၀
ကိုေနမ်ိဳး ၅၀၀၀၀
ဒယ္ဂူုးအဖြဲ႔ ၁၀၀၀၀၀
ရန္ထူးဟန္( ရန္ဆန္းအဖြဲ႔ ) ၈၀၀၀၀
ကိုဖုန္း ( U B ) ၅၀၀၀၀
သိုက္ထြန္း ၁၅၀၀၀
ကိုကင္း ၁၀၀၀၀
ရဲ၀င္းပိုင္ ၁၀၀၀၀
ေအာင္ ၁၀၀၀၀
၀င္းထြဠ္ ၁၀၀၀၀
ေက်ာ္ေအာင္ ၃၀၀၀၀
ျပည္႔ျဖိဳးျငိမ္း ၂၀၀၀၀
ဆန္း၀င္း ၂၀၀၀၀
ကိုမင္း ၁၀၀၀၀
ေက်ာ္စိုးမုိး ၁၀၀၀၀
့ျဖိဳးေ၀ေက်ာ္ ၁၀၀၀၀
ေဇာ္၀င္းထြန္း ၅၀၀၀၀
ေပါက္ကိ်ဳင္း ၁၀၀၀၀
ေအာင္ကိုကိုဦး ၂၀၀၀၀
ေက်ာ္စိုး ၁၀၀၀၀
စိုးတင္ေအာင္ ၁၀၀၀၀
ေက်ာ္သူဟိန္း ၂၀၀၀၀
ျမင္႔ေ၀ ၂၀၀၀၀
ေအာင္ထင္ေက်ာ္္ ၅၀၀၀၀
ရဲ၀င္းပိုင္ ၅၀၀၀
မုိးမင္းေအာင္ ၂၀၀၀၀
ေစာသန္းဦးနွင္႔ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ၁၀၀၀၀၀

ကိုခိုင္ ၂၀၀၀၀
မိုးမိုးဦး ၂၀၀၀၀
သိန္းထြန္းေအာင္ ၂၀၀၀၀
ကိုစိုးသီဟ ၁၀၀၀၀
သက္လြင္ထူး ၁၀၀၀၀
မင္းဦး ၁၀၀၀၀
ကို၀င္းစိန္ ၅၀၀၀၀
ကိုသူရကို ၂၀၀၀၀
ကိုျမင္႔ခိုင္ ၃၀၀၀၀
သေဘၤာက်င္းလုပ္သားမ်ား ၇၅၀၀၀
ေအာင္ကိုကိုမ်ိဳး ၅၀၀၀၀
ဦးထိန္၀င္း ေဒၚစန္းႏြဲ႔ မိသားစု ၅၀၀၀၀
ျမင္႔သူ ( ဂေရာင္းဂ်ဴး) ၂၀၀၀၀
ေကာင္းျမတ္ ၂၀၀၀၀
ကို၀င္းျမင္႔ ၁၀၀၀၀
ဟန္မင္းသန္႔ ၃၀၀၀၀
မင္းခ်မ္းေမႊး ၅၀၀၀၀
ေဇာ္မင္းႏိုင္ ထြန္းအုန္း ၃၀၀၀၀
ကိုေက်ာ္ေအာင္မုိးလြင္ႏွင္႔ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ၇၀၀၀၀
သန္းထြဠ္ဦး ၁၀၀၀၀
ကိုျမတ္စိုး ၂၀၀၀၀
ဦးေအာင္တင္ ၁၀၀၀၀
ေစတနာရွင္တစ္ဦး ၁၀၀၀၀
ကိုေနစုိး ၁၀၀၀၀
ကိုေအာင္ႏိုင္၀င္း မိသားစု ၁၀၀၀၀
ကိုသီဟသူ ၂၀၀၀၀
ေဇာ္မင္းဦး ၁၀၀၀၀
ေက်ာ္လင္းထြန္း ၁၀၀၀၀
ကိုဟန္ေအာင္ ၂၀၀၀၀
စိုးသိန္း စုိးမင္းနိုင္ ၅၀၀၀
စုစုေပါင္း အလွဴေတာ္ေငြ ၁၉၈၅၀၀၀
မေမမြန္သိမ့္ဦး(မိဘႏွစ္ပါး အမႉးထား၍) ၁၀၀၀၀၀
ကိုမင္းညီ(မဇၥ်ိမယာန အဖြဲ႕အတြက္) ၁၂၀၀၀၀
ကိုစိုးမိုး(ဂြမ္ဂ်ဴး) ဆန္တစ္အိတ္
ကိုေဇာ္ဦးေဆး(၇)တြဲ

၀ါဆိုသကၤန္းအလွဴရွင္မ်ားစာရင္း

၁။ဦးေအးေရႊ ေဒၚျမင္႔ျမင္႔စန္း ၃၀၀၀၀
၂။မ်ိဳးသန္းထိုုက္ ၃၀၀၀၀
၃။ေအာင္ေက်ာ္ ၃၀၀၀၀
၄။ကိုခိုင္ ၃၀၀၀၀
၅။မိုးမိုးဦး (ဒယ္ဂူး) ၃၀၀၀၀
၆။သက္စိုးမိုး ၃၀၀၀၀
၇။ေစာသန္းဦး ၃၀၀၀၀
၈။ဟန္မိ်ဳးေက်ာ္ မသဇင္ ၃၀၀၀၀
၉။၀င္းစိန္ ၃၀၀၀၀
၁၀။ကိုေနလင္းေဇာ္ မ၀င္းအိျဖဴ ၅၀၀၀၀
၁၁။ထက္မင္းသူ ၃၀၀၀၀
၁၂။ထြန္းကိုကို ၃၀၀၀၀
၁၃။ေက်ာ္စိုး၀င္း ၃၀၀၀၀
၁၄။ေအးခ်မ္း ၃၀၀၀၀
၁၅။ေအာင္စိုးလင္း ၃၀၀၀၀
၁၆။သက္ေအာင္ ၃၀၀၀၀
၁၇။မင္းမင္း ၃၀၀၀၀
၁၈။ေက်ာ္ေက်ာ္ျမင္႔ ၅၀၀၀၀
၁၉။ကိုတင္ေဇာ္လင္း မ၀ါ၀ါခ်ိဳ ၃၀၀၀၀
၂၀။ေဇာ္မင္းနိုင္ ၊ ထြန္းအံဳး ၃၀၀၀၀
၂၁။ကိုေက်ာ္မင္းစိုး မစုစု၀င္း ၆၀၀၀၀
၂၂။ေက်ာ္စိုး၀င္း ၃၀၀၀၀
၂၃။ေက်ာ္စန္းလိွဳင္ ၃၀၀၀၀
၁၄။မင္းလတ္ ၃၀၀၀၀
၁၅။ေက်ာ္ထက္သူ ၃၀၀၀၀
၁၆။သက္နိင္ဦး ၃၀၀၀၀
၁၇။ေအာင္ေနသန္႔ ၃၀၀၀၀
၁၈။ေစာ၀င္းေက်ာ္ ၃၀၀၀၀
၁၉။ကိုညြန္႔၀င္း ၃၀၀၀၀
၂၀။က္ုရဲထြဠ္ မအိအိျဖိဳး ၃၀၀၀၀
၂၁။၇ွမ္းၾကီး (ကိုတင္ေမာင္ထြန္း) ၃၀၀၀၀
၂၂။ကိုညီ ၃၀၀၀၀
၂၃။မင္းေဇာ္ ၃၀၀၀၀
၂၄။ကိုတင္ ၃၀၀၀၀
၂၅။မင္းညီ ၉၀၀၀၀
၂၆။ညြန္႔လွိဳင္၀င္း ၃၀၀၀၀
၂၇။ကိုက်င္စိန္ ၃၀၀၀၀
၂၈။ကိုမင္းႏိုင္ (မိသားစု) ၃၀၀၀၀
၂၉။ကိုမင္းမင္း ၃၀၀၀၀
၃၀။ေမာင္ေဇာ္ေဇာ္ ၃၀၀၀၀
၃၁။ဖိုးေဇာ္ ၃၀၀၀၀
၃၂။မိ်ဳးညြန္႔ေအာင္ ၃၀၀၀၀
၃၃။ယာန္စန္း မွ ညီအစ္ကိုမ်ိဳး ၉၀၀၀၀
၃၄။လြင္မင္းထိုက္ ၃၀၀၀၀
၃၅။ကိုသက္ဦးေမာင္ ၃၀၀၀၀
၃၆။ကိုခင္ေမာင္၀င္း (မိသားစု) ၃၀၀၀၀
၃၇။ေမာင္ေဇာ္ျမင္႔နိုင္ ၅၀၀၀၀
၃၈။ေက်ာ္မင္းနိုင္ ၃၀၀၀၀
၃၉။ထြန္းလွမိုး ၃၀၀၀၀
၄၀။နႏၵကိုကို ၃၀၀၀၀
၄၁။ျပည္႔ျဖိဳး (အဖြဲ႔ ) ၃၀၀၀၀
၄၂။ေအးျမတ္ကို ၃၀၀၀၀
၄၃။ညီညီ၀င္း ၃၀၀၀၀
၄၄။ကိုသက္ႏိုင္ထြန္း ၃၀၀၀၀
၄၅။ေအာင္ႏိုင္လင္း ၃၀၀၀၀
၄၆။ရန္ေနာင္စုိး ၃၀၀၀၀
၄၇။လွမင္းထြန္း ၃၀၀၀၀
၄၈။ေဒါက္တာဦးကိုေလး ၃၀၀၀၀
၄၉။ ဦးလွထြန္း ` ၃၀၀၀၀


စုစုေပါင္း ၂၀၀၀၀၀၀


0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More