ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ ဝါဆုိသကၤန္းကပ္ အလွဴေတာ္မဂၤလာ ဖိတ္ၾကားလႊာ(ျမန္မာႏွစ္ ၁၃၇၃) ~ pyidawoo

Pages

Sunday, June 26, 2011

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More