ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ ကိုဟန္မင္းထြန္း၏အကို ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္းကို ရည္စူး၍ (အန္န္္ေဆာင္းင္)4-9-11 ~ pyidawoo

Pages

Monday, September 5, 2011

ကိုဟန္မင္းထြန္း၏အကို ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္းကို ရည္စူး၍ (အန္န္္ေဆာင္းင္)4-9-11

...ရက္လည္ဆြမ္းကပ္ကုသုိလ္


...အန္န္ေဆာင္းင္ ဆဲဂ်ဴံုးဂံုးဂ်ဳိ စက္ရံုမွ ကိုဟန္မင္းထြန္းႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းတစ္စုက ဘူဆန္း ျပည္ေတာ္ဦးဆရာေတာ္ကို ပင့္ဖိတ္၍ လြန္ခဲ့ေသာ ၇-ရက္က ကြယ္လြန္သည့္ ကိုဟန္မင္းထြန္း၏ အကို ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္းအား ရည္စူးသည့္ ကုသိုုလ္ေကာငး္မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More