ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ မဇၥ်ိမယာနႏွင့္ ဓမၼယာန အဖြဲ.၏လုပ္ငန္းစဥ္ ~ pyidawoo

Pages

Sunday, January 23, 2011

မဇၥ်ိမယာနႏွင့္ ဓမၼယာန အဖြဲ.၏လုပ္ငန္းစဥ္

(၁) အေျခခံ
ကေလး/လူငယ္မ်ားကို စိတ္ထားေကာင္းရန္၊ အသိအလိမၼာ ရွိရန္၊ အသက္ေမြးမႈ အတတ္ပညာ တစ္ခုခု ဂဃနဏ တတ္ေျမာက္ရန္ႏွင့္၊

ကိုယ့္ကိ္ုယ္ကို ယံုၾကည္အားကိုးေလးစားမႈရွိေစသည့္ ပညာေရးကို ေပးႏူိင္မည့္ု နည္းလမ္းရွာ၍ ကူညီေပးရန္(အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန.တုိင္း ကေလး ၅၀၀ခန္.ကို သာကူ/ဆန္ျပဳတ္စသည္ အာဟာရဒါနျပဳ၍ လူငယ္ဖြံ.ျဖိဳးေရး ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ လုပ္ကိုင္ေနပါျပီ။)

(၂) ပါရမီရွင္
တစ္ရာမွာတစ္ေယာက္ဆုိတာလုိ အင္္မတန္ ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္သူမ်ား ေတြ.ပါက ေက်ာင္းထားေပးၿပီး အထူးတလည္ ေစာင့္ေရွာက္ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးရန္။ (အႏုပညာ၊ အားကစား စသည္လည္း နည္းတူ)

(၃) ပညာေတာ္သင္
အထက္တန္းစာေမးပြဲ ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္ပါလ်က္ တကၠသိုလ္တက္ရန္ ေငြ အခက္အခဲရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာေတာ္သင္ဆု ေငြပေဒသာပင္ စုိက္ထူထားရန္။ [(၄-၁-၁၁) ၆၃-ၾကိမ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန.တြင္ ဓမၼယာန ႏွင့္ မဇၥ်ိမယာန ပညာသင္ဆု တစ္ဆုလွ်င္ ဆယ္သိန္းက်ပ္စီျဖင့္ မဂၤလာဗ်ဴဟာ အသင္းခ်ဳပ္၌ စတင္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။]

(၄) ႏိူင္ငံျခား ပညာသင္
ကိုရီးယားႏူိင္ငံတြင္ မိမိစားရိတ္ျဖင့္ ေက်ာင္းတက္လုိသူမ်ားရွိပါက ပြဲစားခ ေငြကုန္ေၾကးက် မရွိေစဖို. အခမဲ့တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

(၅) စားရမဲ့ ေသာက္ရမဲ့ အားကုိးရာမဲ့ ကေလးႏွင့္ လူအုိမ်ားကို အစားအေသာက္ႏွင့္ အဝတ္အထည္စသည္ ေကၽြးေမြးေထာက္ပံ့ရန္။

ဝီရိယသံုးျဖာ ပြားေစရာ
အာရဘၼ၊ နိကၠမႏွင့္ ပရကၠမတဲ့ ဝီရိယသံုးျဖာ
မ်ားသတၱာ သိဒၶိၿပီးေအာင္ ပြားၾကေစရာ။
တုိ. အမ်ဳိးသား ေရႊျမန္မာ
ကိုးကြယ္တာ ရတနာ “သံုး” ေပမို.
ေလာင္းျမတ္စြာ ပါရမီခရီးကို
စံျပဳကာ နည္းယူမွီးၾကပါစို.ကြယ္။
ပြားေစရာ ဝီရိယသံုးကို
စိတ္ႀကီးဝင္ အားကုန္ရုန္းလိုက္မယ္။
က်ဳံးလုိက္ ေရႊဘုန္း။
(ျပည္ေတာ္ဦး ဆရာေတာ္)
http://pyidawoo.com

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More