ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ ဂြမ္ဂ်ဴးတရားပြဲ (၁၃-၆-၁၀) ~ pyidawoo

Pages

Friday, June 18, 2010

ဂြမ္ဂ်ဴးတရားပြဲ (၁၃-၆-၁၀)

... ဓမၼပူဇာ ကုသိုလ္ရွင္မ်ား

၁။လိႈင္ျမန္မာစတုိး ကိုခင္လႈိင္+မယုယုလႈိင္

သမီး ျပည့္ရတီစံ ၁၅၀,၀၀၀ ဝမ္

၂၊၊(၅-၆-၁၀) ေန.တြင္ကြယ္လြန္သူ

ဦးျငိမ္းေမာင္အားရည္စူး၍ ၉၀,၀၀၀ ဝမ္

၃။ဂြမ္ဂ်ဴးေဒသ ဒကာဒကာမ်ား ၆၁၆,၀၀၀ ဝမ္

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More