ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဘူဆန္ဆရာေတာ္ အရွင္ပ႑ိစၥ၏ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ဘူဂေယာင္း တကၠသိုလ္ ႏွင့္ ဓမၼယာန မဇၥ်ိမယာန အဖြဲ႕တို႕မွ ပူးေပါင္းကာ ကိုရီးယားဘာသာစကားသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးမည္ ~ pyidawoo

Pages

Saturday, June 22, 2013

ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဘူဆန္ဆရာေတာ္ အရွင္ပ႑ိစၥ၏ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ဘူဂေယာင္း တကၠသိုလ္ ႏွင့္ ဓမၼယာန မဇၥ်ိမယာန အဖြဲ႕တို႕မွ ပူးေပါင္းကာ ကိုရီးယားဘာသာစကားသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးမည္


ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဘူဆန္ဆရာေတာ္ အရွင္ပ႑ိစၥ၏ ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ဘူဂေယာင္း တကၠသိုလ္ ႏွင့္ ဓမၼယာန မဇၥ်ိမယာန အဖြဲ႕တို႕မွ ပူးေပါင္းကာ 
(၁)ကိုရီးယား ဘာသာစကားသင္တန္း အေျခခံ 
(၂)ကိုရီးယား စကားေျပာ/အေရး/အဖတ္ သင္တန္းမ်ား
(၃)ကိုရီးယား ဘာသာစကား အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ (TOPIK) ေမးခြန္းေဟာင္း သင္တန္း မ်ားကို သင္ၾကားေပးသြားပါမည္။

တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အရည္အခ်င္းအလိုက္ အတန္းခြဲႏုိင္ရန္ Korea Level Test စာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆိုၾကရပါမည္။ သင္တန္းမ်ားကို ဇြန္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ စတင္တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာမ်ားမွ ကိုရီးယားဘာသာစကား မဟာတန္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ ဆရာမ ေဒၚခင္သူဇာ ၊ ဆရာမ ေဒၚလဲ႕ရည္ထြန္း ၊ ဆရာမ ေဒၚေငြၾကည္မ်ဳိးႏိုင္ ၊ ဆရာမ ေဒၚထက္ျမက္ ႏွင့္ ကိုရီးယား ဆရာ/မ မ်ားမွ လည္း ပူးေပါင္း သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းအခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ေနရာမ်ားမွာဂမ္ဟဲျမိဳ႕ရွိ 
ဓမၼယာန အသင္း၏  ေရႊအလင္းတန္းစာၾကည္တိုက္ တြင္ ေန႔လည္ (၁၂း၀၀)နာရီ မွ ညေန(၃း၀၀)နာရီအထိ ႏွင့္ ဆာဆန္ရွိ ဓမၼယာန အသင္းတြင္ ေန႔လည္ (၁း၀၀) မွ ညေန (၄း၀၀)အထိ အဆိုပါေနရာမ်ားတြင္ ျမန္မာဆရာမမ်ားမွ ၁ နာရီခြဲ ၊ ကိုရီးယားဆရာ/မ မ်ားမွ ၁နာရီခြဲ တစ္ခ်ိန္လွ်င္ (၃) နာရီ ၾကာသင္ၾကားေပးမည္။

အဆိုပါသင္တန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္စာရင္းေပး တက္ေရာက္ႏိုင္ၾကပါသည္။
၁။ ဆရာမ ေဒၚခင္သူဇာ ( 010-5756-5641 )
၂။ ဆရာမ ေဒၚလဲ႕ရည္ထြန္း ( 010-8456-5642 )
၃။ ဆရာမ ေဒၚေငြၾကည္မ်ဳိးႏိုင္ ( 010-5925-5540 )
၄။ ဆရာမ ေဒၚထက္ျမက္ ( 010-4694-7154 )

သင္တန္းျပီးဆုံးသြားပါက စာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆိုၾကရပါမည္။ အဆိုပါ စာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ဘူဂေယာင္တကၠသိုလ္မွေပးအပ္ေသာ ကိုရီးယားဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈ အသိအမွတ္ျပဳ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားကို ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းကာလအတြင္ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ ၄၀% မျပည့္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ဖြင့္လွစ္မည့္ အတန္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္မ်ား မရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။




0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More