ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ ဓမၼယာန ျပည္ေတာ္ဦး အမွတ္ (၂) ~ pyidawoo

Pages

Friday, August 31, 2012

ဓမၼယာန ျပည္ေတာ္ဦး အမွတ္ (၂)
... ကိုရီးယား ဖူဆန္းႃမို. ဆာ့ဆန္မွာ ဓမၼယာန ျပည္ေတာ္ဦး အမွတ္ (၂) လက္ခံဖြင့္လွစ္


...ကိုရီးယား ေယာဂီဒကာတစ္ဦးက ျပည္ေတာ္ဦးဆရာေတာ္ဧ။္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုိရွိသလုိ အသံုးျပဳရန္ ဖူဆန္းျမိဳ. ဆာ့ဆန္ဂူ ဂ်ဴလဲရပ္ကြက္ရွိ အေဆာက္အဦးတစ္ခုမွ အေပၚထပ္ကုိ ျပင္ဆင္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ၁၇-၆-၂၀၁၂ တြင္ ဖြင့္ပြဲကို စည္ကား သိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ျပီး ကိုးရိးယားဒကာဒကာမမ်ားတင္မကပဲ ျမန္မာ လူမ်ဳိး အားလံုး မိဘအိမ္ပမာ စိတ္ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ လြတ္လပ္စြာ အသံုုးျပဳႏူိင္ရန္ အျမဲ တံခါးဖြင့္ ၿကိုဆိုလ်က္ရွိပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More