ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ ဂြမ္ဂ်ဴး အလႈေတာ္မွတ္တမ္း ~ pyidawoo

Pages

Wednesday, April 11, 2012

ဂြမ္ဂ်ဴး အလႈေတာ္မွတ္တမ္း

...전밀정단 စက္ရံု ဂြမ္ဂ်ဴး (၈-၄-၁၂)

...

ကိုမ်ိဳးေနဇာ = 30,000

Dr. ေရႊဇင္သန္ ့ = 30,000

ကေမ ၻာဒီးယားလူမ်ိဳး = 30,000

ကိုေမာင္ေမာင္လြင္ = 20,000

ကိုသီဟလွိဳင္ = 20,000

ကိုတင္၀င္းေမာင္ = 20,000


ကိုစိုးလွေအာင္ = 10,000

ကိုေအးေအာင္ = 10,000

ကိုေဇာ္ေဌး = 10,000

ကိုေစာၿမသိန္း = 10,000

ကုိသန္းေဇာ္ = 10,000

ကိုေက်ာ္စိုးႏုိင္ = 10,000

ကိုေက်ာ္မင္းယု = 10,000

ကိုေက်ာ္ႏု = 10,000

ကိုေဇာ္၀င္းႏူိင္ = 10,000

ကိုေဇာ္ထြန္း = 10,000

ကိုစိုးပိုင္မွဴး = 10,000

ကိုထြန္း၀င္း = 5000

ကိုထြန္းလင္း = 5000

ေပါင္းအလွဴေငြ = 270,000 ၀မ္...

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More