ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ ~ pyidawoo

Pages

Monday, January 23, 2012

ကိုရီးယားႏွစ္သစ္/ႏွစ္ဦးအလွဴ

2012.01.23ရက္ေန႕တြင္ က်ေရာက္ေသာ ကိုရီးယားႏွစ္သစ္တြင္ ဦးစိန္ဝင္းႀကီးမွဴး၍ ယန္ဆန္းညီအစ္ကိုမ်ားမွ ဖူဆန္းျပည္ေတာ္ဦး ဗုဒၶသာသနာ့ရိပ္မြန္တြင္ ျပည္ေတာ္ဦး ဆရာေတာ္အား နံနက္အာရံု မုန္ဟင္းခါး ႏွင့္ ေန႕ဆြမ္းကိုကပ္လွဴ၍ ၾကြေရာက္လာေသာဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ မိတ္ သဂၤဟမ်ားကိုလည္း အဟာရေကၽြးေမြးဧည့္ခံခဲ့ပါသည္။ထို႕ေနာက္ ၾကြေရာက္လာေသာဧည့္သည္ေတာ္မ်ားမွလည္း ျမန္မာပိုင္ဘုန္းေတာ္္ႀကီးေက်ာင္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအလွဴတြင္ ပါဝင္လွဴဒါန္းသြားၾကၿပီး ဆရာေတာ္မွ တရားေတာ္မ်ား ေဟာၾကားၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္၍လွဴဒါန္းမႈ အစုစုအတြက္ ေရစက္ခ်အမွ်ေဝခဲ့ ပါေၾကာင္း သာဓုအႏုေမာဒနာ ေခၚဆိုႏိုင္ၾကပါေစရန္~~~
0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More