ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ ဓမၼယာန-မဇၥ်ိမယာန အဖြဲ႕၏ ၾသ၀ါဒါ စရိယ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ေပးစာ ~ pyidawoo

Pages

Sunday, November 6, 2011

ဓမၼယာန-မဇၥ်ိမယာန အဖြဲ႕၏ ၾသ၀ါဒါ စရိယ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ေပးစာ


...ဓမၼယာန-မဇၥ်ိမယာန အဖြဲ႕၏ ၾသ၀ါဒါ စရိယ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ေပးစာ..
...

ၾသ၀ါဒကထာ လိုကြက္ကုိျဖည္႕စြက္ျခင္း ျမန္မာနိုင္ငံ၌ နာဂစ္စေသာ သဘာ၀ေဘးအႏ ၱရာယ္ေၾကာင့္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ မိမဲ့ဖမဲ့ အားကိုးရာမဲ့ ကေလးမ်ား အေတာ္ေပါမ်ားေနေၾကာင္းသိရ၏။ ယင္းကေလးငယ္မ်ားကို အခ်ိဳ႕က သားသမီးအျဖစ္ အေမြစားအေမြခံ စာခ်ဳပ္စာတမ္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကသည္ဟု သိရ၏။ အခ်ိဳ႕သံဃာေတာ္မ်ားကလည္း အားကိုးရာမဲ့ကေလးငယ္မ်ားကို ေက်ာင္းတြင္ေခၚထားၿပီး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကသည္ဟုသိရ၏။ ဦးပဏၰိစၥကား ယင္းသံဃာေတာ္မ်ားကို အားက်ဟန္တူသည္။ မိမဲ့ဖမဲ့ကေလးငယ္မ်ားကို ထမင္းေကၽြးထားၿပီး အတတ္ပညာသင္ေပးေနသည္ဟု သိရ၏။ဆန္းက်မ္းဆရာ နိဂံုးနွင့္္တစ္ထပ္တည္းတူညီေန-
ပရိယတၱိေလာက၌ က်မ္းႀကီးပ႒ာန္း က်မ္းငယ္ဆန္းက်မ္းလတ္ဓာတုကထာဟု အဆိုအမိန္႕တစ္ခု ရွိ၏။ က်မ္းႀကီးက်မ္းခိုင္တို႕တြင္ ပ႒ာန္းက်မ္းသည္ အခက္ဆံုး က်မ္းငယ္တို႕တြင္ဆန္းက်မ္းသည္ အခက္ဆံုး က်မ္းလတ္တို႕တြင္ ဓာတုကထာက်မ္းသည္ အခက္ဆံုးဟုဆိုလုိသည္။က်မ္းငယ္တို႕တြင္အခက္ဆံုးျဖစ္သည္႕ဆန္းက်မ္းကိုေရးသားၿပဳစုုသြားသည္႕က်မ္းျပဳဆရာေတာ္က သူကက်မ္းနိဂံုးတြင္--ပရတၳသမၸဒနေကာ ဘေ၀ယ်ံ ဇာတိယံ ဟုဆုေတာင္းထည္႕သြား၏။ အနက္-ဇာတိဇာတိယံ၊ျဖစ္တိုင္းျဖစ္တိုင္းေသာဘ၀၌ ပရတၱသမၸာဒနေကာ၊ သူတစ္ပါးအက်ိဳးစီးပြားကို ၿပီးေစနိုင္သူသည္။ ၀ါ-ပရဟိတလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္နိုင္သူသည္။ ဘေ၀ယ်ံ၊ ျဖစ္ရလို၏။ အရွင္ပဏၰိစၥကား ဆန္းက်မ္းဆရာ၏ က်မ္းၿပီးနိဂံုးဆုေတာင္းကို အားက်ဟန္တူသည္။ သူ႕ေခါင္းထဲ၌ ပရဟိတလုပ္ငန္းလုပ္ရန္သာ ဦးေႏွာက္ရွိ၏။ အျခားဘာမွ်စိတ္ကူးမရွိ။ ဖရဟိတလုပ္ငန္းကို ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ျပဳလုပ္နိုင္ပါေစဟု ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။
အရွင္ရာဇဓမၼာဘိ၀ံသ
မစိုးရိမ္တိုက္သစ္
မႏ ၱေလး။ဓမၼယာန-မဇၥ်ိမယာန အသင္း
အသင္းသူ ၊ အသင္းသားမ်ား ထံ ေပးပို႕အပ္ေသာ
သာရဏီယ ၾသ၀ါဒကထာ

အသင္းဖြဲ႕စည္း၍ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ေပါင္းစု ျပဳလုပ္ၾကရာ၌ စုစည္းညီညြတ္မႈသည္ အေရးႀကီး၏။ စုစည္းညီညြတ္မႈ ႏွစ္မ်ိဳးနွင့္ျပည္႕စံုေအာင္ ႀကိဳးစားႀကရပါမည္။ တစ္မ်ိဳးမွာ စိတၱသာမဂီၢစိတ္ဓာတ္အားၿဖင့္စုစည္းညီညြတ္မႈျဖစ္၏။ဤညီညြတ္မႈသည္အတြင္းစြမ္းအားျဖစ္၍မ်ားစြာအေရးႀကီး၏။စုစည္းမႈကိုခိုင္မာေစႏိုင္၏။
ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ ကာယသာမဂၢီ-ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရွိသမွ် ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စုစည္းညီညြတ္မႈျဖစ္၏။ ဤညီညြတ္မႈသည္ျမင္သာသည္႕အျပင္စြမ္းအားျဖစ္သည္။အတြင္းစြမ္းအား အျပင္စြမ္းအားတသားတည္းျဖစ္ ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရပါမည္။
အသင္းကိစၥ၌မိမိဆႏၵေရွ႕တန္းမတင္ရ။အမ်ားဆႏၵအတိုင္းသာေဆာင္ရြက္မည္ဟုစိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားႀကရပါမည္။ အသင္းအဖြဲ႕၏ ဦးတည္ခ်က္နွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို အေလးဂရုျပဳၾကရပါမည္။
ဓမၼယာန မဇိၥ်မယာန ၏ အက်ိဳးစီးပြားသည္မိမိ၏အက်ိဳးစီးပြားဟုနွလံုးထား၍ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္နိုင္ၾကပါေစ။


ဆရာေတာ္ ဘဒၵ ႏ ၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိ၀ံသ
ပါေမာကၡ ခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာျပဳ တကၠသိုလ္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ေရးသူ~~ေဒၚနႏၵာ (ဧကမာၻ)

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More