ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ ပထမအၾကိမ္ ဘံုကထိန္ အလွဴရွင္မ်ား ~ pyidawoo

Pages

Friday, November 12, 2010

ပထမအၾကိမ္ ဘံုကထိန္ အလွဴရွင္မ်ား

အက်ဥ္းမွ်သာ ...ကင္မ္ဟဲနယ္ ဆန္းရံုတန္းအဖြဲ႕

အျပည့္အစုံသုိ႔....

။ ကိုသက္ခိုင္ထူး = ၅ေသာင္း

၂။ ကို၀င္းစိန္ = ၅ေသာင္း

၃။ ကိုစိုးသီဟ = ၁ေသာင္း

၄။ ကိုသက္လြင္ထူး = ၁ေသာင္း

၅။ ကိုမ်ိဳးလွိဳင္ဦး = ၁ေသာင္း

၆။ ကိုေက်ာ္လြင္ = ၂ေသာင္း

၇။ ကိုကံထူး = ၂ေသာင္း

၈။ ကိုသန္းေက်ာ္လင္း = ၂ေသာင္း ၅ေထာင္

၉။ ကိုသန္းထိုက္ = ၁ေသာင္း

၁၀။ ကိုေအးမင္းထြန္း = ၁ေသာင္း

၁၁။ ကို ၀င္းေက်ာ္စြာ = ၅ေထာင္

၁၂။ ကိုမ်ိဳးသိန္းဦး = ၁ ေသာင္း

၁၃။ ကို ေစာသန္းဦး = ၁ေသာင္း

၁၄။ ကို၀င္းေမာင္ = ၁ ေသာင္း

၁၅။ ကိုသိန္းစိုးထိုက္ = ၁ ေသာင္း ၅ ေထာင္

၁၆။ ကိုဟန္မ်ိဳးေက်ာ္ = ၁ေသာင္း ၅ေထာင္

၁၇။ ကိုေအးမင္းဦး = ၁ေသာင္း ၅ေထာင္

၁၈။ ကိုကိုလြင္ = ၂ ေသာင္း

၁၉။ ျမန္မာသူၾကီး(ဖူဆန္း) စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ စတိုး = ၃ သိန္း

၂၀။ ကိုေနမ်ိဳး = ၁ သိန္း

၂၁။ ကိုမင္းလတ္ = ၂ သိန္း

၂၂။ ကိုရဲထြဋ္မိုင္ = ၆ ေသာင္း

၂၃။ ကိုသက္ႏိုင္ဦး = ၅ ေသာင္း

၂၄။ ကိုေအာင္ေနသန္႔ = ၅ ေသာင္း

၂၅။ ကိုျမတ္ကိုကိုထူး = ၁ သိန္း

၂၆။ ကိုညြန္႔၀င္း = ၃ ေသာင္း

၂၇။ ကိုေက်ာ္ထက္သူ = ၅ ေသာင္း

၂၈။ ကိုမင္းျမတ္သူ = ၁ သိန္း

၂၉။ ကိုေအာင္စိုးလင္း = ၅ ေသာင္း

၃၀။ ကိုသူရေဇာ္ = ၃ ေသာင္း

၃၁။ ကိုစိုးမိုးေအာင္ = ၂ ေသာင္း

၃၂။ ကိုရဲ၀င္းဟန္ = ၂ ေသာင္း

၃၃။ ကိုေက်ာ္မင္းစိုး = ၁ သိန္း

၃၄။ ကိုေဇာ္၀င္းထြန္း = ၁ သိန္း

၃၅။ ကိုလွထြန္း = ၅ ေသာင္း ( ကထိန္သကၤန္း ၁ စံု)

၃၆။ ကိုညြန္႔လွိဳင္ = ၅ ေသာင္း

၃၇။ ကိုတင္ေအာင္မိုး = ၅ ေသာင္း

၃၈။ ကို၀င္းတင္ = ၅ ေသာင္း

၃၉။ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ျမင့္ = ၃ ေသာင္း

၄၀။ ကိုထြန္းထြန္းေအး = ၁ ေသာင္း

၄၁။ ကိုမင္းမင္း = ၅ ေသာင္း

၄၂။ ကိုျမင့္သူ = ၅ ေသာင္း

၄၃။ ကိုေနလင္းစိုး = ၁ ေသာင္း

၄၄။ ကိုေကာင္းျမတ္ = ၁ ေသာင္း

၄၅။ ကိုစိုး၀င္းထက္ = ၁ ေသာင္း

၄၆။ ကိုေအးကိုကိုလင္း = ၁ ေသာင္း

၄၇။ ကိုေအာင္ကိုကိုမ်ိဳး = ၂ ေသာင္း

၄၈။ ကိုသိန္းထိုက္ေအာင္ = ၂ ေသာင္း

၄၉။ ဒယ္ဂူး သူငယ္ခ်င္းမ်ား = ၁ သိန္း

၅၀။ ကိုသက္ထူးလြင္ = ၂ ေသာင္း

၅၁။ ဦးေစာလြင္ = ၁ ေသာင္း

၅၂။ မမိုးမိုးဦး = ၅ ေသာင္း

၅၃။ ကိုစိုးသူရ = ၂ ေသာင္း

၅၄။ ကိုတိုးသူရ = ၅ ေသာင္း

၅၅။ ကိုညီညီ၀င္း = ၃ ေသာင္း

၅၆။ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္လြင္ = ၃ ေသာင္း

၅၇။ ကိုတင္ထြန္းလြင္ = ၁ ေသာင္း

၅၈။ ကိုေဇာ္လင္းေထြး = ၁ ေသာင္း

၅၉။ ကိုေက်ာ္လင္းစိုး = ၂ ေသာင္း

၆၀။ ကိုေမာင္ေမာင္လြင္ = ၃ ေသာင္း

၆၁။ ကိုဟန္၀င္းေအာင္ = ၃ ေသာင္း

၆၂။ ကိုထူးလင္းေအာင္ = ၃ ေသာင္း

၆၃။ ကိုသန္႔ဇင္ထြန္း = ၁ သိန္း

၆၄။ ကိုစိုးသီဟ= ၁ ေသာင္း

၆၅။ ကိုသက္လြင္ထူး = ၂ ေသာင္း

၆၆။ ကိုမိုးလွိဳင္ဦး = ၂ ေသာင္း

၆၇။ ကိုညြန္႔လိွိဳင္ = ၂ ေသာင္း

၆၈။ ကိုထြန္းထြန္းေအး = ၃ ေသာင္း

၆၉။ ကိုေအာင္ႏိုင္ = ၃ ေသာင္း

၇၀။ ကိုေနလင္းေအာင္ = ၂ ေသာင္း

၇၁။ မအိမြန္ = ၁ ေသာင္း

၇၂။ ကိုပိုင္စုိး = ၁ ေသာင္း

၇၃။ ကိုမင္းညီ = ၃ ေသာင္း

၇၄။ ကိုျပည္႔ျဖိဳးေက်ာ္ = ၁ ေသာင္း

၇၅။ ကိုလွမင္းထြန္း = ၃ ေသာင္း

၇၆။ ဦးညီ = ၅ ေသာင္း

၇၇။ ကိုေပါေပါ = ၃ ေသာင္း

၇၈။ ကိုညီညီ= ၃ ေသာင္း

၇၉။ ကိုေဇာ္ေဇာ္ = ၁ ေသာင္း

၈၀။ ဦးရွမ္းၾကီး = ၃ ေသာင္း

၈၁။ ကိုေမာ္ၾကီး (ဒယ္ဂူးအဖဲြဲ႕) = ၉ ေသာင္း

၈၂။ ကိုျမင့္စိုး = ၁ ေသာင္း

၈၃။ ကို၀င္းမင္းထြန္း = ၁ ေသာင္း

၈၄။ ကိုေအာင္သန္႔ထြန္း = ၁ ေသာင္း

၈၅။ ကိုေအးျမတ္ကို = ၃ ေသာင္း

၈၆။ ကိုေသာ္ဇင္ကို = ၃ ေသာင္း

၈၇။ ကိုစိန္၀င္း = ၁ ေသာင္း

၈၈။ ျမန္မာဗုဒၶသာသနာ႔ျပဳေက်ာင္း အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕ = ၁ သိန္း

၈၉။ ကိုညီညီ၀င္း = ၃ ေသာင္း

စုစုေပါင္း ၃၃ သိန္း ၂ ေသာင္း

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More