ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ ဆ႒မအႀကိမ္ ဖူဆန္းတရားပြဲ(ခ်ဳးေဆာ့က္) ~ pyidawoo

Pages

Sunday, September 12, 2010

ဆ႒မအႀကိမ္ ဖူဆန္းတရားပြဲ(ခ်ဳးေဆာ့က္)

... ဖူဆန္္းတရားပြဲ ေန.ရက္၊ ေနရာ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ လမ္းညႊန္

တရားပြဲကို က်င္းပျမဲ တတိယ တနဂၤေႏြေန. အစား ဓမၼမာမက ေရႊျမန္မာအားလံဳး လာေရာက္ႏူိင္ရန္ ခ်ဴးေဆာ့ပိတ္ရက္ ၂၃-၉-၁၀ ကာသပေတးေန. ေန.(၂)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေဆာဒဲရွင္းဒံုင္ ေဂ်ာန္ဒံုးင္ဆာ ေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ ပါမည္။
ယခင္ တရားပြဲက်င္းပရာ ဗုဒၶဘာသာ အသင္းတုိက္မွာ ခ်ဳးေဆာ့က္ ပိတ္ရက္ အတြင္း သက္ဆုိင္သူအားလံဳး မိဘရပ္႒ာန္ ျပန္ေရာက္ေနၾက၍ အသံုးျပဳဖုိ.ရန္ အခက္အခဲ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ယခုေက်ာင္းသည္လည္း ျပည္ေတာ္ဦးဆရာေတာ္ကို ပထမဆံဳးအႀကိမ္ ကိုရီးယားသုိ. ပင့္ေဆာင္၍ မိဘသဖြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာအေပၚ အင္မတန္ သံေယာဇဥ္ႀကီးသည့္ ဟန္ဘုိကြမ္းဘုန္းေတာ္ၿကီး၏ ေက်ာင္းျဖစ္ပါသျဖင့္ လြတ္လပ္ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ကုသုိလ္ဆည္းပူးႏူိင္ေသာ ေနရာေကာင္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ေျမေအာက္ရထား နံပါတ္္ (၁)လုိင္း 서대신동 역 ဂိတ္နံပါတ္ (၃)မွ ထြက္ရန္
ထြက္ေပါက္ဘယ္ဘက္ကပ္လ်က္ ပလက္ေဖာင္းအတို္င္း အထက္သို. မိနစ္ဝက္ခန္.ေလွ်ာက္ၿပီး ပထမဆံုး ညာခ်ဳိးသည့္လမ္းသြယ္အတိုင္း ေလွ်ာက္လွ်င္ ၅မိနစ္ အတြင္းေရာက္ပါသည္။

လိပ္စာ
578# 전등사 (보타원)
부산시 서구 서대신동 3가
051-243-0048~9

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More